Pripomenuli si júlové sviatky

9.júl 2013
Netreba zabudnúť na júlové sviatky – predseda Miestnej bojovníckej organizácie Michal Anušiak

Netreba zabudnúť na júlové sviatky – predseda Miestnej bojovníckej organizácie Michal Anušiak

V roku 68. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, v ktorej mnohí dali svoj život za slobodu, kladením vencov a kvetov k pomníku padlých Kysáčanov v strede osady v nedeľu ráno 7. júla si pripomenuli 4. júl – Deň bojovníka a 7. júl – Deň povstania Srbska, čo zapadlo do rámcov osláv 240 rokov od príchodu Slovákov do Kysáča.

Večer predtým v miestnostiach Slovenského národného domu sa stretli málopočetní bojovníci, ich potomkovia a sympatizanti, ktorí zachovávajú pamiatku na tradície Národnooslobodzovacieho boja, aby si zaspomínali na padlých bojovníkov a obete fašizmu v druhej svetovej vojne a minútkou ticha im vzdali poctu. Predseda miestnej bojovníckej organizácie Michal Anušiak poznamenal, že sa nesmie zabudnúť, že do odboja bolo priamo zapojených okolo 500 občanov Kysáča. V bojoch a v koncentračných táboroch o život prišlo 93 Kysáčanov, o čom svedčia aj spomienkové tabule s vyrytými menami v Cigánskych jamách a na nádvorí základnej školy, ako aj jedinečný na modro zafarbený Pomník padlých bojovníkov v strede Kysáča.

Pamätník v strede Kysáča s vlajkami a kvetmi

Pamätník v strede Kysáča s vlajkami a kvetmi

O potrebe zachovať archív z NOB, ktorý nateraz opatrujú bojovníci, ako i o niekoľkých pamätných tabuliach, ktoré sú už odstránené z domov, kde boli vojenské bázy, hovoril tajomník Miestnej organizácie bojovníkov Kysáč Ján Vitéz, ktorý navrhol, aby sa aj na tieto účely obnovil Spolok pre zachovávanie tradícií Kysáča EtnoKys. K tejto téme skúsenosťami a návrhmi prispeli predseda MOMS Kysáč Rastislav Surový, zberateľ starožitností Miroslav Brna, ako i ostatní prítomní, ktorí sa zhodli, že svedectvá o minulosti nemajú zachovávať len priami účastníci, ale je to povinnosťou aj ich potomkov.

Michal Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs