NOVOSADČANIA V ČELE S VELEBNÝM PÁNOM FARÁROM VLADIMÍROM OBŠUSTOM

9.júl 2013

obsust-ivicnjak

NOVOSADČANIA V ČELE S VELEBNÝM PÁNOM FARÁROM VLADIMÍROM OBŠUSTOM s manželkou Marienkou v nedeľu 30. júna navštívili petrovský cirkevný zbor, kde sa zúčastnili na bohoslužbách. Petrovský pán farár Vladislav Ivičiak slúžil liturgiu, pokým hosťujúci pán farár Obšust prítomným podal kázeň na text z Evanjelia podľa Lukáša: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ Zaspieval aj hostiteľský zmiešaný cirkevný spevokol pod vedením Anny Crveniovej. Hostia petrovskému cirkevnému zboru ako znak vďaky a úcty na pamiatku venovali reprodukciu obrazu Modlitba na roli. Družobné zbory potom strávili príjemné chvíle v petrovskom Lesíku.

Na snímke Jána Kolára sú velební páni farári Vladislav Ivičiak a Vladimír Obšust.

ah    

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs