Vždy som robila to, čo ma baví

9.júl 2013
Dr. Kori Udovički

Dr. Kori Udovički

OPÝTALI SME SA ZA VÁS

V prvých rokoch tohto storočia bola guvernérkou Národnej banky Srbska. Potom celé roky pôsobila v Rozvojovom programe Spojených národov. V súčasnosti je zakladateľkou a riaditeľkou Strediska pre vysoké ekonomické štúdiá v Belehrade. Hádanka zrejme nie je ťažká. Ide o Dr.  Kori Udovički a odpoveď na otázku:

– Môžete povedať, čo vám tieto vysoké funkcie, ktoré ste zastávali za posledných desať rokov, dali alebo znamenali, prípadne ktorá z nich bola tá naj?

– Ak náhodou narážate na to, ktorá z nich sa mi najviac páčila, bolo by to ako keby ste sa dakoho opýtali, aby si zvolil medzi vlastnými troma deťmi. Mala som to šťastie v živote, že som vždy brala a robila roboty, ktoré ma bavia a ktoré som skutočne mala rada. Vo funkcii guvernérky Národnej banky som bola najbližšie vlastnému odboru, tiež na pozícii, ktorá má obrovský vplyv a ktorá mi umožňovala najsilnejšie pôsobiť v prospech toho, aby sa Srbsko malo lepšie, čo mi osobne naozaj veľa znamená. Aj v Rozvojovom programe Spojených národov šlo o fenomenálnu prácu a poslanie. Lebo bola som v možnosti zvážiť pomery a zasa vplývať na realizáciu veľmi dôležitých rozvojových projektov v takmer tridsiatich krajinách. To zároveň bolo príležitosťou dozvedieť sa viac o týchto krajinách, tiež o tom, ako medzinárodné spoločenstvo, tam kde sa dohovára a spolupracuje, a to je v Spojených národoch, vlastne funguje. Teraz je mojou prácou viesť a rozvíjať výskumný a rozvojový program Strediska pre vysoké ekonomické štúdiá. Je to program koncentrovaný na to, aby objavoval, identifikoval a podnecoval rozvojové potenciály Srbska. Čiže, realizujeme výskumy, ako aj seriózne projekty, ktoré majú priamo vplývať na zveľadenie blahobytu našich obyvateľov. Tu nemám žiadneho šéfa nad sebou: mám mladých, skvelých spolupracovníkov, takže zase ide o výbornú prácu. Pôsobím v prospech rozvoja svojej krajiny, uvažujem nad tým, čo ma zaujíma, upriamujem a venujem svoj čas tomu, a pritom si volím spolupracovníkov v záujme dosiahnutia vytýčených cieľov. Čiže je to zase robota, ktorá ma nesmierne baví.

                                                                                                      O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs