V PADINSKEJ KNIŽNICI ZAČALI LETNÉ TVORIVÉ DIELNE

9.júl 2013

28DielnePadina

V PADINSKEJ KNIŽNICI ZAČALI LETNÉ TVORIVÉ DIELNE. Malí Padinčania majú pekný zvyk, že často chodia do knižnice, kde sa s radosťou prehŕňajú v knihách, čítajú vyvolené tituly, rozprávajú sa s knihovníčkami o literárnych hrdinoch a ich dobrodružstvách, hrajú spoločenské hry. Takto v príjemnom kútiku padinskej knižnice v lete či v zime využívajú voľné chvíle. Tak je to počas týchto prázdnin a letných páľav, keď im knihovníčky Eva Taubertová a Zdenka Obšustová spríjemňujú dni hrou v Letných tvorivých dielňach, ktoré organizujú v dňoch 2. – 25. júla pre deti od 5 do 15 rokov. Dielne prebiehajú dvakrát do týždňa – v utorok a vo štvrtok – v miestnostiach knižnice a vo výstavnom priestore DK Michala Babinku (keď do dielne príde viac detí, než je počet stoličiek v knižnici). Podobne ako na tvorivých dielňach v Kovačici, aj tu sa deti predškolského veku, žiaci nižších a vyšších ročníkov základnej školy venujú týmto oblastiam: literatúre, hudbe, výtvarnému umeniu, technike, interaktívnym hrám (na snímke účastníci štvrtkovej interaktívnej dielne Hry komunikácie) a podobne. Prostriedky na realizáciu dielní v Padine zo svojho rozpočtu poskytla Obecná knižnica v Kovačici. Na pomoc v realizácii dielní sa prihlásili študenti alebo čerstvo vyštudovaní mladí ľudia, nezamestnaní, jednoducho tí, ktorých baví práca s deťmi: Anna Širková, Elenka Ďurišová, Martin Labát, Jana Kováčová, Janko Tomek, Saňa Stvorcová a Tamara Kopčoková.

A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs