Podnetný mediálny projekt

27.jan 2017

Podnetný mediálny projekt

Dalila Ljubičićová i Zoran Sekulić

Dalila Ljubičićová a Zoran Sekulić

Ako je to už zaužívanou praxou, tradičné ročné stretnutie členov Asociácie médií Srbska bolo nielenže vhodnou príležitosťou vzájomne si vymeniť názory a postrehy na tému Čo nového u vás, ale aj poinformovať sa o niečom novom. Konkrétne o projekte  Rozumieš médiám? zaoberajúcim sa mediálnou gramotnosťou.

Stretnutím a uvedenou aktivitou Asociácia médií Srbska, zoskupujúca početné novinové vydavateľstvá, portály, tlačové agentúry a združenia, zase prejavila odhodlanie kráčať vedno so súčasnou dobou, pritom sa zaoberajúc možnosťami ako prispieť k urovnaniu nahromadených problémov mediálneho priemyslu.

Vítajúc kolegov a členov asociácie v sále Mediterán novobelehradského hotelu Crowne Plaza, jej výkonná riaditeľka Dalila Ljubičićová podotkla včera večer, že sa vlani takáta recepcia diala práve 27. januára, čo akoby bolo predzvesťou, že sa onedlho budeme viac kamarátiť so žiakmi základných škôl.

– Nevedeli sme vtedy, že ohnisko záujmu posunieme trochu z aktuálnych problémov mediálneho trhu na čosi, čo sa má stať budúcnosťou. Ide o to, aby dnešní základoškoláci a naši budúci čitatelia, diváci a poslucháči lepšie rozumeli mediálnym obsahom. Svoju úlohu sme videli v spoločensky zodpovednom projekte o mediálnej gramotnosti, ktorý sme realizovali vlani a v ktorom pokračujeme v tomto roku – podotkla Ljubičićová.

Mediálna scéna nebola lepšia ako predtým

Zmieňujúc sa o nahromadených mediálnych problémoch, predseda Správnej rady Asociácie Zoran Sekulić podotkol, že pri takejto deľbe rolí, jemu pripadlo hrať zlého policajta. Podľa neho, návrat do reality znamená, že nám vlani mediálna scéna nebola lepšia ako predtým, hoci sme si to priali.

Z odovzdávania ďakovných listín

Z odovzdávania ďakovných listín

– To znamená, že nám náklady nestúpali, ale klesali. Znamená to, že sa politické a finančné ovzdušie v ktorom médiá pôsobili zhoršilo, znamená to tiež, že médiá neponúkali verejnosti tie obsahy, ktoré táto očakávala, že médiá narúšali profesijné a podnikateľské  kódexy viac ako predtým, znamená to, že mediálny regulatív nie je dôsledné uplatnený tak, ako sme očakávali…

To všetko generálne znamená, že médiá v Srbsku prichádzajú o dôveru verejnosti. Je to ich zodpovednosťou, no nie je všetko výlučne na nich. Ide aj o tých, ktorých záväzkom a právom bolo upraviť mediálne pomery, tak normatívne, politické ako i finančné, za účelom vzniku podmienok na slobodné, profesijné, nehatené a objektívne pôsobenie médií – kvitoval Sekulić, tlmočiac nádej, že sa mnohé z problémov predsa urovnajú v mesiacoch pred nami.

Na záver úradnej časti stretnutia bol odvysielaný kratší film o účinkovaní žiakov šiestich základných škôl v Srbsku v projekte o mediálnej gramotnosti.

Zoran Sekulić v mene asociácie odovzdal ďakovné listiny viacerým mediálnym inštitúciám a lokálnym televíziam, ktoré podnetný projekt výrazne a konkrétne podporili.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs