IN MEMORIAM: Za Mgr. art. Jánom Husárikom (1942 – 2017)

29.jan 2017

 IN MEMORIAM: Za Mgr. art. Jánom Husárikom (1942 – 2017)

Vo veku 74 rokov včera zosnul Mgr.art. Ján Husárik, padinský insitný maliar a predseda Združenia výtvarných umelcov Smäd v Padine.

Mgr.art. Ján Husárik

            Mgr.art. Ján Husárik

Narodil sa 27. mája v roku 1942 v slovenskej roľníckej rodine v Padine a maľovať začal, keď mal šesnásť rokov, hoci už keď mal štrnásť jeho talent si všimol známy kovačický insitný maliar Martin Jonáš. Roku 1960, na začiatku svojho maliarskeho pôsobenia, usporiadal výstavu obrazov spolu s insitnými maliarmi Jánom Bačúrom a Michalom Povolným. Najväčšou inšpiráciou mu už vtedy bola banátska piesočnatá rovina, padinské studne, ustavičný nedostatok vody a smäd.

Profesionálne sa maľovaniu začal venovať od roku 1969. Jeho smäd po vode sa v obrazoch premenil na smäd po šťastí ako takom, na smäd po radostnom živote, po láske. Husárikov vášnivý zápas v umení trval bezmála šesť desaťročí.

Svojimi samostatnými výstavami sa prezentoval na všetkých kontinentoch na viac ako dvesto výstav. V Európe navštívil Miláno, Turín, Rím, Benátky, Berlín, Dusseldorf, Paríž, v Austrálčania sa s jeho tvorbou stretli v mestách Melbourne, Canberra, Sydney a pod. Za svoju tvorbu dostal mnoho významných cien – Rad Francúzskej republiky, Zlatú plaketu Spomienkového parku v Kragujevaci, taliansky Oskar pre umenie a iné medzinárodné ocenenia.

Známy výtvarný kritik Oto Bichali Merin zaradil Jána Husárika do medzinárodnej encyklopédie insitných maliarov. V roku 2010 bol iniciátorom založenia a predsedom Združenia výtvarných umelcov Smäd v Padine, kde sa za uplynulých šesť rokov z jeho iniciatívy usporiadali početné tematické výstavy obrazov padinských maliarov, prezentácie mladých autorov a usporiadateľom bol aj rôznych dobročinných akcií. V roku 2015 vyšla jeho monografia s názvom 55 rokov úspešnej činnosti padinského rytiera výtvarného umenia Mgr.art.h.c. Jána Husárika.

Česť jeho pamiatke!

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs