27 rokov a novinárske ceny

28.jan 2017

27 rokov a novinárske ceny

dsc_0399Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny (NDNV) včera oslávil svoje 27. narodeniny. Pri tejto príležitosti udelili aj tradičné novinárske ročné ceny.

Predseda spolku Nedim Sejdinović prítomným pripomenul, že bol spolok úradne založený v januári 1990, avšak rok predtým početní novinári,  ktorí vtedy trpeli útoky Miloševićovho režimu, organizovali zasadnutia, ktorých výsledkom bolo založenie spolku.

„Považujem, že 27 rokov nie je veľa. Často hovorím, že je Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny prvým nezávislým neštátnym združením novinárov, ktoré vzniklo na území bývalej Juhoslávie. Vzniklo preto, lebo práve vo Vojvodine štartoval útok na slobodu vyjadrovania a myslenia,“ povedal Sejdinović. Vyjadril aj znepokojnenie, že veľký počet novinárov sa vzdal svojej profesie, že sa presvedčili v to, že mediálne slobody neexistujú a že je novinárstvo iba úslužná činnosť, ktorá sa ponúka osobám pri moci.

Ročné ceny NDNV

dsc_0393Tým, ktorí sa ešte stále nevzdali svojej profesie a sú vytrvalí vo svojom objektívnom a kritickom informovaní, udelili ročné ceny.

Ročnú cenu Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny dostalo hnutie Podpor RTV, v mene ktorého cenu prebrala Milica Kravićová. Cenu za analytické novinárstvo dostala Slađana Gluščevićová, novinárka VOICE (Vojvodinské investigatívno-analytické centrum). Po prvýkrát odmenili aj novinára, ktorý tvorí v menšinovom jazyku. Nositeľom tejto ceny je István Bozo.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs