Voľby v Hložanoch budú – nebudú

31.jan 2017

Voľby v Hložanoch budú – nebudú

dsc_9884Včera večer zasadalo Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec po desiatykrát v aktuálnom zložení.

Ide o prvé zasadnutie petrovského lokálneho parlamentu po tom, čo sa pre nedostatok kvóra neuskutočnilo zasadnutie zvolané v súrnom postupe na stredu 18. januára 2017.

Keďže navrhnutý rokovací poriadok neobsahoval bod týkajúci sa vymenovania volebnej komisie pre uskutočnenie volieb na členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany, na začiatku zasadnutia ho navrhol výborník z Hložian Ondrej Fekete. Výborníci väčšinovej koalície po hlasovaní tento bod predsa zamietli.

Nový výborník

dsc_9892Namiesto Nataše Červenej z opozičnej listiny Jednotné Srbsko – Miroslav Čeman novým výborníkom Zhromaždenia obce Báčsky Perovec sa stal Darko Valentík z Kulpína.

Po slávnostnej prísahe novozvolený výborník Valentík sa vyjadril, že bude nezávislý a prisadol si k výborníkom vládnucej koalície.

O tom, ako k tomu prišlo, za rečníckym pultom hovoril výborník Čeman, ktorý Valentíka vyzval, aby vrátil mandát listine, na ktorej kandidoval v lokálnych voľbách. To sa však nestalo.

Priemyselná štvrť v Petrovci

Z ôsmich bodov rokovacieho programu najväčšiu diskusiu vyvolal bod o začiatku postupu scudzenia nehnuteľností vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec.

dsc_9885Keď ide o predaj osem obecných bytov v Petrovci, tu nebolo dilemy.

Rozruch vo výborníckych laviciach vyvolal však stavebný pozemok v priemyselnej štvrti. Ten obec plánuje predať za niečo viac ako 22-tisíc eur.

V rámci po troche vášnivej rozpravy o tom, kto čo urobil, resp. neurobil, aby sa priemyselná štvrť upravila a aby predané pozemky splnili svoj účel, teda, aby sa tam vystavali továrne, diskutovali predovšetkým opoziční výborníci Marčok, Prodanov, Čeman a Bohuš s členom Obecnej rady Zotovićom, za čo sa mu dostal prívlastok „rezervný výborník“.

Nastolila sa aj pálčivá otázka, či v priemyselnej štvrti v prípade príchodu nových investorov bude vôbec mať kto robiť. Keďže značná časť práceschopných mladších ľudí spolu s rodinami odchádza do zahraničia. Predovšetkým z toho dôvodu, že zo zárobkov, aké sú v petrovskej obci, nemôžu vyžiť.

Zánik Direkcie

dsc_9894Výborníci na tomto zasadnutí poľahky a bez diskusie schválili správu o práci a finančnú správu VP Direkcia pre výstavbu Báčsky Petrovec za minulý rok, ako i začiatočnú likvidačnú bilanciu tohto podniku.

Bez väčšej vôle vhlbovať sa do problematiky a po krátkom zdôvodnení inšpektora Duška Lukača výborníci schválili aj zmenu uznesenia o verejnej kanalizácii, odvádzaní a čistení odpadových vôd v dedinách z územia obce, ako aj zmenu uznesení o pokutách za priestupky. Cieľom týchto zmien je, podľa zdôvodnenia, odbremeniť priestupkový súd.

Na zasadnutí vymenovali i nového veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov obecného štábu pre mimoriadne situácie.

Pri bode výbornícke otázky odzneli vášnivé mienky o tom, či miestne voľby v Hložanoch budú alebo nebudú. Tiež či si Hložančania zaslúžili nútenú správu.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs