Podnikateľský most medzi Srbskom s Rakúskom

26.jún 2014

Podnikateľský most medzi Srbskom s Rakúskom

 Po založení Senátu hospodárstva Srbska 26. februára 2014 v Belehrade na podnet Senátu hospodárstva Rakúska, s cieľom zveľaďovať hospodársku spoluprácu Srbska s krajinami Európskej únie a získať nových investorov, v Starej Pazove bola 19. júna založená Kancelária pre Vojvodinu tohto senátu. Pri tej príležitosti predseda Správnej rady Senátu hospodárstva Srbska Mr. Ivan Gros a predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović podpísali Dohodu o zakladaní kancelárie Senátu hospodárstva Srbska pre Vojvodinu.

Podpisovanie dohody – Đ. Radinović a I. Gros

Podpisovanie dohody – Đ. Radinović a I. Gros

„Senát hospodárstva Srbska plánuje teraz aj prostredníctvom osobitnej Kancelárie pre Vojvodinu zintenzívniť hospodárske kontakty Srbska s partnermi z Rakúska a Nemecka. Pretože Vojvodina má veľký rozvojový potenciál nielen v oblasti poľnohospodárstva, ale aj v iných oblastiach podnikania, sme presvedčení, že sa týmto priamym mostom aktívnej súčinnosti malých a stredných podnikov s podnikateľmi z Rakúska a z iných vyvinutých krajín dostaneme k rýchlejšiemu rozvoju. Z rakúskej strany o to existuje veľký záujem, čo vidno z faktu, že toho času v Srbsku pôsobí 290 predstaviteľov rakúskych firiem,“ povedal pri príležitosti otvorenia vojvodinskej kancelárie predseda Správnej rady Senátu hospodárstva Srbska Ivan Gros a pozval zainteresovaných podnikateľov, aby sa stali jeho členmi, čo pomôže urýchliť proces hospodárskej súčinnosti.

Predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović vyhlásil, že Stará Pazova je jednou z najvyvinutejších obcí v Srbsku a že je otvorená pre ďalšie green field investície, ako aj pre kvalitnejšie pracovné ovzdušie. Radinović prízvukoval: „Otvorenie Kancelárie Senátu hospodárstva Srbska v Starej Pazove chápeme ako dôležitý krok dopredu, lebo tým ešte lepšie poviažeme jestvujúcich a nových domácich a zahraničných partnerov. Tak pomôžeme podnikateľom prekonať krízové obdobie.“

V pokračovaní Goran Cvetković, manažér Senátu hospodárstva Srbska, prezentoval možnosti spájania hospodárstva Rakúska v Srbsku a naopak. „Ekonomická kríza sa eliminuje medzinárodnou hospodárskou spoluprácou, výmenou služieb a výrobkov. Nie každý štát osobitne, ale všetci spoločne,“ prízvukoval Cvetković. S tým úmyslom Senát v Novom Sade už organizoval konferenciu o možnostiach rozvoja poľnohospodárstva s rakúskymi partnermi a čoskoro plánuje uskutočniť okrúhle stoly z oblasti poľnohospodárstva, energetiky, infraštruktúry, dopravy a turistiky.

Katarína Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs