Pre budúcich študentov slovenčiny

1.júl 2014

Záujemcov o zápis do prvého ročníka základných akademických štúdií na Filozofickej fakulte v Novom Sade informujeme, že na študijnom programe Slovenský jazyk a literatúra bude v novom školskom roku 12 miest na rozpočte a 18 miest pre samoplatcov. Tu sú aj termíny prihlášok a skúšok v prvom (júlovom) a druhom (septembrovom) termíne:

Prvý termín prihlášok a prijímacích skúšok:
– prihlasovanie kandidátov: 2., 3. a 4. júla 2014 (od 9.00 do 13.00),
– prijímacie skúšky: 7., 8. a 9. júla (o 9.00),
– prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry: 7. júla o 9.00.
Druhý termín prihlášok a prijímacích skúšok:
– prihlasovanie kandidátov: 1. a 2. septembra (od 9.00 do 13.00),
– prijímacie skúšky: 4. a 5. septembra (od 9.00).
Viac informácií dostať na internetovej stránke Filozofickej fakulty.

                                                                                                                           Oddelenie slovakistiky FF NS

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs