Výsledky povzbudzujú do akcie

2.júl 2014

Navštívili sme nedávno Šíd a stretli sme sa s mladými Šídskej obce, účastníkmi Zväzovej mládežníckej pracovnej akcie pri Rijeke. Bola to brigáda Djuru Kiša, mala 65 mládežníkov a domov priniesla rad uznaní za svoju prácu a pôsobenie na akcii. Ich krátke hlásenie o dosiahnutých výsledkoch znie:

Brigáda Djuru Kiša bola päťkrát údernou, získala chartu pre spoločenské aktivity, 27 jednotlivcov sa stalo úderníkmi a 25 získalo pochvaly. Na základe komplexného zistenia činnosti brigádu navrhli na udelenie Ceny Vladimira Nazora Republikovej konferencie Zväzu socialistickej mládeže Chorvátska, ako aj na zväzovú Plaketu Veljka Vlahovića.

– Veľmi sme spokojní s výsledkami našej brigády, ktorá bola dobre pripravená dávno pred odchodom do Rijeky. Osvedčila sa doma, na lokálnych pracovných akciách, preto sa netreba diviť, že priniesli jej členovia toľko uznaní. A čo je ešte dôležitejšie, brigáda nezaspala na vavrínoch. Každú sobotu pokračuje v stálom zložení pomáhať hospodárstvu Šídskej obce svojou dobrovoľnou prácou, – poznamenáva tajomníčka Obecnej konferencie Zväzu socialistickej mládeže Vojvodiny v Šíde Anna Čipkárová.

Uveďme napríklad, že členovia šídskej mládežníckej pracovnej brigády odpracovali predminulú sobotu v pracovnej organizácii priemyslu stavebného materiálu Proleter v Šíde, niekoľko sobôt budú pracovať na úprave terénov pre výstavbu nového a monumentálneho pomníka na mieste prelomu Sriemskeho frontu a pomôžu tiež na úprave okolia akumulačného jazera pri Sote.

Napriek takejto dynamickej angažovanosti mladých v oblasti dobrovoľnej práce netreba sa obávať, že mládež Šídskej obce nerobí nič, iba to, čo sme doteraz napočítali. Významné je napríklad angažovanie sa Obecnej konferencie ZSMV v Šíde na dôslednom uplatňovaní Titovej iniciatívy o kolektívnej práci a zodpovednosti a jednoročnom mandáte.

Rozprava na túto tému sa skončila s posledným septembrovým dňom vo všetkých základných organizáciách mládeže a potom aj vo všetkých spoločenských organizáciách, ktoré sú kolektívnymi členmi mládežníckej organizácie. Na základe výsledkov verejnej rozpravy, ako aj na základe nového pokrajinského štatútu mládeže, osobitná pracovná skupina čoskoro vypracuje návrh zmien a doplnkov obecného štatútu mládeže. Súčasne sa vypracuje aj analýza práce Predsedníctva ObK ZSMV v Šíde a potom príde na rad to podstatné, aplikovať v praxi navrhnuté zmeny v organizácii. Bude to v polovici novembra na tematickej konferencii o otázkach informovania mladých a o ďalšom organizovaní mládeže. Vtedy budú prebiehať aj voľby členov Predsedníctva ObK ZSMV v Šíde podľa nového, respektíve pozmeneného štatútu.

Ján Filip

(Výber z Hlasu ľudu č. 41,

ktoré vyšlo 13. októbra 1979

v Novom Sade)

 vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs