Ženy sú schopné, zručné a múdre…

3.júl 2014

Ženy sú schopné, zručné a múdre…

Ústav pre rodovú rovnosť AP Vojvodiny robí výskum o podnikaní žien, presnejšie o tvaroch, potenciáloch a prekážkach v AP Vojvodine. Ako prvú aktivitu v rámci tohto výskumného programu realizovali okrúhly stôl na tému Stav a perspektívy rozvoja podnikania žien vo Vojvodine, ktorý sa konal vo štvrtok 26. júna v Podnikateľskom a inovačnom centre v Báčskom Petrovci.

Z okrúhleho stola o podnikaní žien

Z okrúhleho stola o podnikaní žien

Účastníkov privítal riaditeľ PIC Karol Boldocký a o výskumnom programe hovorila riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť AP Vojvodiny Vesna Šijački. Pred dvoma rokmi v B. Petrovci bol realizovaný výskum na tému ženského podnikania, výsledky ktorého boli podnetom na zistenie, čo a koľko sa medzičasom dosiahlo a zmenilo. Východiskovým bodom výskumu je údaj, že ženy sú v podnikaní zastúpené iba na 25 percent, čo podľa slov Šijačkej nestačí. Ženy sú nadostač vzdelané, čo potvrdila aj štatistika, podľa ktorej až 60 percent žien v Srbsku má vysokoškolské vzdelanie. Jasné teda je, že vzdelanie nie je príčinou toho, že v podnikaní je menej žien než mužov. Výskum má poskytnúť odpoveď na otázku, prečo sa ženy vo Vojvodine v menšom počte rozhodujú podnikať, hoci majú na to potrebné potenciály. Do tohto projektu o podnikaní žien je zapojená aj prof. Slobodanka Markov a sociologička Višnja Baćanović.

Predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok poukázal na skutočnosť, že lokálna samospráva podporuje aktivity v oblasti rodovej rovnosti. Ako najnovší príklad uviedol vymenovanie dvoch žien do Obecnej rady, čo prinesie novú kvalitu do práce tohto obecného orgánu. Ženy podnikateľky v Báčskopetrovskej obci sú úspešné, o čom svedčia aj uznania, ktoré získali na republikovej úrovni.

Zástupkyňa riaditeľa PIC a riaditeľka Akadémie podnikania žien Jana Zabunov vysvetlila, že výskum na vzorke 55 podnikateliek z územia Báčskopetrovskej obce ukázal, že 20 percent má vyššie alebo vysokoškolské vzdelanie a ostatné majú stredoškolské vzdelanie. Už to je dobrá predispozícia, aby ženy mali úspech v biznise. No je tu aj rad problémov, s ktorými sa ženy podnikateľky každodenne stretávajú.

Obecný náčelník pre hospodárstvo, urbanizmus a komunálno-bytové práce Ján Jovankovič poukázal na skutočnosť, že obec je prevažne orientovaná na poľnohospodárstvo, a preto je táto oblasť osobitne stimulovaná. V Báčskopetrovskej obci je takých 15 percent žien, ktoré sú nositeľkami poľnohospodárskeho majetku. V diskusii J. Jovankovič pochválil ženy ako múdre a schopné v podnikaní.

Vedúca obecnej Kancelárie pre lokálno-ekonomický rozvoj Vladislava Vakanjac vysvetlila, že medziiným sledujú diania v hospodárstve a konkurzy v rôznych oblastiach, a potom záujemcov o nich informujú. Vlani v spolupráci s pokrajinským Ústavom pre rodovú rovnosť organizovali počítačové kurzy pre ženy z územia obce a tohto roku v tom plánujú pokračovať.

Katarína Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs