Problémy sú ďalej otvorené

3.júl 2014

Problémy sú ďalej otvorené

27kukobatRADOMIR KUKOBAT, RIADITEĽ POKRAJINSKÉHO FONDU PRE POSKYTOVANIE POMOCI UTEČENCOM, VYHNANÝM A PRESÍDLENÝM OSOBÁM

– V poslednom období sa dosť diskutuje o lehotách na riešenie problémov utečencov…

– Nevyhnutnosťou je pokračovať v programoch pomoci utečencom, hoci uplynulo už dvadsaťtri rokov od príchodu prvej vlny utečencov z Chorvátska, neskoršie aj tých z Bosny a Hercegoviny k nám. Je to veľmi dlhé obdobie. Podľa niektorých medzinárodných štandardov a úzov, lehoty na riešenie týchto otázok uplynuli. Žiaľ, problémy zostali otvorené. Tak niektoré sociálnej povahy, akými sú ekonomická udržateľnosť, zapájanie sa utečencov, či ich bytové otázky, ako i tie týkajúce sa právnych a iných statusových otázok. Preto treba opäť vyzdvihnúť, že musíme pokračovať v programoch pomoci určených utečencom. Napríklad i tak, že poprosíme alebo požiadame celú spoločnosť o ešte trochu trpezlivosti, keď ide o lehoty urovnania ich problémov.

Oto Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs