Vzácna pomoc slovenskej vlády

4.júl 2014

Vzácna pomoc slovenskej vlády

Na slávnostnom stretnutí v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci vo štvrtok 26. júna odovzdali darčeky pre prvákov, ktorí sa zapísali do slovenských tried. Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová srdečne privítala týchto hostí: Jeho Excelenciu veľvyslanca SR v Belehrade Jána Varšu, zástupcu pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny Aleksandra Jovanovića, predsedu Báčskopetrovskej obce Pavla Marčoka a všetkých prítomných riaditeľov základných škôl, kde sa vyučuje po slovensky.

Predsedníčka v príhovore povedala, že je udeľovanie darčekov pre žiakov prvákov slovenských tried jedinečná príležitosť. Pri návšteve premiéra SR Roberta Fica v B. Petrovci vo februári, oslovili ho, či by neposkytol podporu rodičom tých žiakov, ktorí sa rozhodli zapísať svoje deti do slovenských tried. Matica vypracovala projekt, premiér Fico vyšiel v ústrety a projekt podporil sumou 15-tisíc eur, ktoré boli využité na kúpu tašiek a školských potrieb (perečníkov, písaniek, blokov, úborov pre telesnú výchovu) pre 337 prváčikov slovenských tried z Vojvodiny.

Príhovor veľvyslanca Jána Varšu počas slávnostného udeľovania darčekov pre prvákov slovenských tried v MSS    

Príhovor veľvyslanca Jána Varšu počas slávnostného udeľovania darčekov pre prvákov slovenských tried v MSS

Veľvyslanec Ján Varšo pochválil predsedníčku MSS Melegovú-Melichovú a jej spolupracovníkov, že sa im podarilo realizovať projekt pre prvákov. Podľa jeho slov Veľvyslanectvo SR bude naďalej podporovať takéto projekty. Zároveň sa poďakoval učiteľom a riaditeľom, ktorí pracujú v školách, kde sú slovenské triedy. Po veľvyslancovi sa prítomným prihovoril i Aleksandar Jovanović z pokrajiny, a potom predseda obce Pavel Marčok. Predsedníčka MSS sa záverom poďakovala za pomoc veľvyslancovi Varšovi. Odovzdala darčeky školských potrieb z projektu MSS podporené vládou SR predstaviteľom škôl zo 16 vojvodinských prostredí, ktorí sa za darčeky srdečne poďakovali v mene detí, budúcich prvákov. Vyzdvihla pritom, že Matici slovenskej záleží, aby deti chodili do slovenských tried a učili sa po slovensky, lebo na týchto deťoch stojí naša budúcnosť a zároveň, že je hrejivý pocit, že nás slovenská vláda v tom smere podporuje.

                                                                                                                                            Katarína Gažová

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs