Inštalovaný bol ThMgr. Martin Bajza

4.júl 2014

Inštalovaný bol ThMgr. Martin Bajza

Modlitba nového kovačického farára

Modlitba nového kovačického farára

Uplynulú nedeľu 29. júna 2014, na sviatok apoštolov Petra a Pavla, ktorí sa považujú za zakladateľov kresťanskej cirkvi, v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici za zborového farára bol slávnostne inštalovaný ThMgr. Martin Bajza. Za šestnásteho v poradí kovačického farára (predtým deväť rokov pôsobil vo Vojlovici) za asistencie vznešeného pána Pavla Sklenára, seniora banátskeho a farára cirkevného zboru Kovačica I, a velebného pána Jána Cicku, predsedu Kňazskej konferencie a padinského farára, slávnostnú inštaláciu vykonal dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC.

Okrem početných hostí, predstaviteľov spoločensko-politického a kultúrneho života, tak domácich, ako i z iných miest, na slávnostnej inštalácii a službách Božích sa zúčastnili aj početní predstavitelia cirkví, medzi ktorými boli aj: farárka cirkevného zboru v Šíde Olina Kolárová, jánošícky farár Slađan Daniel Srdić, vojlovický farár Branislav Kulík, erdevícky farár Ján Vida a srbský pravoslávny kňaz Veselin Todorović.

Cirkevná mládež vystúpila v kovačických krojoch

Cirkevná mládež vystúpila v kovačických krojoch

Po slávnostnom čine inštalácie a oficiálnom prijatí do cirkevného zboru, keď nový zborový farár Martin Bajza sľúbil, že sa ujíma funkcie farára v kovačickom cirkevnom zbore II a keď prijal chrámový kľúč, Bibliu, chrámovú agendu, sviatostné nádoby a kamžu, nasledovala kázeň a slávnostný príhovor Pavla Sklenára, seniora banátskeho.

K slávnostnému ovzdušiu inštalácie umeleckým prednesom na organe prispel MgA. Janko Siroma, cirkevná mládež a zmiešaný cirkevný spevokol za hudobného sprievodu Janka Dišpitera a mladých huslistiek v čele s dirigentkou Ankou Zlochovou, ako aj ženský cirkevný spevokol pod vedením učiteľa Jána Marku.

Záverom slávnostného obradu inštalovanému farárovi Bajzovi šťastie a trpezlivosť v ďalšej práci zaželali predstavitelia cirkevného zboru a cirkevných spevokolov.

Anička Chalupová

Obrad inštalácie ThMgr. Martina Bajzu

Obrad inštalácie ThMgr. Martina Bajzu

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs