STRETNUTIE GENERÁCIE 1983/84 V PETROVCI

4.júl 2014

V predposlednú májovú sobotu v Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa spolu so svojimi triednymi profesormi stretla generácia maturantov 1983/84.

Bývalí žiaci kulturologického, matematického, právnického, poľnohospodárskeho a osvetového odboru vtedajšieho Vzdelávacieho ústredia Jána Kollára v B. Petrovci (dnes Gymnázia Jána Kollára) sa stretli tridsať rokov po maturite. Po srdečnom zvítaní na nádvorí gymnázia nasledovalo posedenie v zborovni, a potom aj triednické hodiny podľa tried.

Posedenie so zábavou pri hudbe skupiny Euro band bývalí petrovskí gymnazisti mali v reštaurácii Jela v B. Petrovci. Príjemné chvíle pri spomienkach na zašlé gymnaziálne časy a dobrej zábave potrvali až do rána.

K. Gažová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs