Plávajme v smere skutočnej viery

8.júl 2014

Plávajme v smere skutočnej viery

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! (Mt 11, 28)

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 300 mládežníkov

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 300 mládežníkov

V poradí 31. Stretnutie evanjelickej mládeže sa nieslo v znamení hesla Poďme k Ježišovi. Za Ježišom a duchovným posilnením 2. júla do Báčskeho Petrovca prišli mládežníci takmer zo všetkých našich osád. Celocirkevné stretnutie sa v tejto báčskej osade uskutočnilo po 20 rokoch za účasti viac ako 300 mládežníkov.

Aj tohtoročné stretnutie pozostávalo z niekoľkých celkov. Začalo sa bohoslužbami s Večerou Pánovou, ktoré viedli farári Martin Bajza, Vladislav Ivičiak, Igor Feldy, Jaroslav Javorník, Branislav Kulík a farárka Olina Kolárová. Mládežníkov privítal aj biskup SEAVC dôstojný pán Samuel Vrbovský. Nasledovala práca v sekciách a posledným bodom bol program, na ktorom sa predstavili mládežníci z Hajdušice, Vojlovice, Jánošíka, Hložian, Kulpína, Padiny, Pivnice, kovačických zborov I a II, Silbaša, Kysáča, Boľoviec, Starej Pazovy, Šídu, Bingule, Báčskej Palanky, Aradáča a, pravdaže, z Petrovca.

Novinkou na stretnutí sú aj divadelné scénky

Novinkou na stretnutí sú aj divadelné scénky

Velebný pán farár Martin Bajza ako vedúci koordinátor pre mládež vo svojej kázni pripomenul, že aj druhá nedeľa po Sv. Trojici hovorí o pozvaní, ktoré príchodom na toto stretnutie prijali mládežníci, a to nielen preto, aby sa navzájom lepšie zoznámili, ale aby boli pri Ježišovi. Za základ svojej kázne si zvolil verš z Evanjelia podľa Matúša 8, 23 – 27, ktorý hovorí o búrke na mori. „Spolu plávame na jednej lodi, na ktorú sa často valia temné oblaky. Silný vietor nás často tlačí v inom smere, než si plánujeme. Tak ako aj tie lode na mori, aj my sme rozliční, ale to, čo nás zjednocuje sú Ježišove slová, ktoré nás pozývajú k nemu,“ povedal v kázni M. Bajza.

V porovnaní s niekdajšími stretnutiami možno skonštatovať, že stretnutia usporiadané v posledných rokoch sú pestrejšie. Aj tohtoroční organizátori si skutočne dali záležať, aby pre svojich hostí prichystali čím zaujímavejší program. Tak zorganizovali niekoľko sekcií, resp. dielní, na ktorých si mládežníci mohli preveriť a obnoviť svoje biblické vedomosti, naučiť sa pieseň z africkej tradície, základy hrania na trúbke, pozrieť si zaujímavý film alebo venovať sa športovým aktivitám. Hostia sa im odvďačili programom, na ktorom odzneli nielen piesne, ako kedysi, ale aj krátke scénky v podaní mládežníkov z Vojlovice, Starej Pazovy a Slankamenských Vinohradov, a odvysielaný bol aj krátky film, ktorý prichystali mládežníci z Aradáča.

V tomto roku bolo menej účastníkov než vlani. Podľa M. Bajzu na stretnutie prišlo takmer o 100 mládežníkov menej než vlani do Starej Pazovy. Ako povedal, príčinou toho sú vopred naplánované cesty do zahraničia jednotlivých zborov alebo jednotlivcov. Mládežníci, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, zažili skutočne pekné chvíle. Niektorí z nich sa čoskoro zase stretnú na ďalšom letnom tábore evanjelickej mládeže v Petrovci, tzv. Petrovskom Feketići, ktorý sa uskutoční začiatkom augusta.

Jasmina Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs