Pri kolíske výtvarníkov

4.júl 2014

Pri kolíske výtvarníkov

Som tvoje plátno. Pobozkaj ma! Som tvoja skica. Premysli si každý ťah! Som tvoje dielo. Neskrývaj ma! Ukáž ma svetu, vytiahni na svetlo, kochaj sa v údive tých, čo si ma budú s bázňou obzerať… Keby obrazy vedeli hovoriť, možno by prehovorili podobne. Obrátili by sa na svojich tvorcov i na kurátorov. To oni majú v rukách budúcnosť výtvarných diel, ktoré sa vo Vojvodine urodili. Oni nás pozývajú do kultúrnych stánkov nadýchať sa kumštu… nám ostatným stačí urobiť už len krok. Svojou prítomnosťou v galérii ukázať podporu umeniu a vzdať hold všetkým, ktorí mu akokoľvek podávajú ruku. Robia to pre nás. Pre kultúru a vzdelanosť národa.

Veľkým sviatkom umenia pri príležitosti 25 rokov Galérie Zuzky Medveďovej bolo v utorok 1. júla otvorenie výstavy 150 rokov výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Báčsky Petrovec sa počas nasledujúcich letných mesiacov bude môcť kochať v šarme štetca 24 výtvarníkov. S nádejou, že okrem domácich návštevníkov zavítajú sem milovníci kresby, grafiky a maľby z iných obcí či zo zahraničia, dočkali sme sa takto zároveň prvého podujatia Slovenských národných slávností. Hudobným programom vernisáž ozvláštnil Juraj Súdi s rodinou. Nezabudlo sa na to, že na sklonku minulého týždňa vyšlo druhé vydanie jeho knihy Môj život je tisíc piesní.

Výstavu otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Výstavu otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová

Začiatky slovenského výtvarníctva vo Vojvodine siahajú do 19. storočia, ale svoj rozkvet zažilo výtvarné umenie v 20. storočí. „Výtvarné umenie vojvodinských Slovákov ešte stále nie je dostatočne preskúmané, najmä v kontexte slovenského výtvarníctva,“ prihovoril sa hosťom riaditeľ galérie Pavel Čáni a spomína: „Galéria od založenia dôsledne plní úlohu prezentácie slovenského výtvarného umenia. V jej priestoroch vystavovali aj mnohí afirmovaní srbskí umelci, umelci zo Slovenska, Austrálie, Kanady.“

Za dobrým menom kultúrneho stánku stojí angažovanosť ľudí. „Pred 25 rokmi sa 1. júla v tomto priestore zoskupila skupina nadšencov, aby odovzdala do života prvú galériu, ktorá mala vymedzený priestor iba na prezentáciu výtvarného umenia. Na tej veľkej historickej udalosti nebol ani jeden fotoaparát, ani jedna kamera,“ prihovára sa Vladimír Valentík, kurátor aktuálnej výstavy, ktorý v živote galérie zastáva významné miesto. Nad kolískou slovenského výtvarníctva bdeli mnohí, strážiac slovenské sny a vychovávajúc si priaznivca umenia. Vďaku nad zlato venoval Vladimír Valentík všetkým, ktorí stáli počas 25 rokov pri galérii a podporovali ju.

Bez výtvarného umenia chýbal by vo vojvodinskej mozaike jeden dôležitý kamienok, základný kameň kultúry Slovákov. Galéria vstupuje svojou výstavnou činnosťou do ďalšej stovky. 101. výstava je prechádzkou dejinami výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Oslavná expozícia začína Krajinkou Benjamina Reisa zo 60. rokov 19. storočia. Približuje okrem iných aj diela Karola Miloslava Lehotského, Zuzky Medveďovej, Oľgy Garayovej-Babylonovej, Anny Máľachovej-Fajndovićovej, Anny Pixiadesovej, Márie Červenej či Jaroslava Šimoviča. Časť aktuálnej expozície sa venuje minulosti insitnej maľby. Bohatstvom galerijného fondu je obraz Martina Jonáša, ktorý daroval múzeu v roku 1963 pri príležitosti svojej samostatnej výstavy.

„Stopäťdesiat rokov výtvarníctva vojvodinských Slovákov predstavuje neskutočne dlhé obdobie, v ktorom sa vystriedali mnohí výtvarní umelci,“ výnimočnú výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová, dodávajúc: „Národnostná rada sa snaží prispievať k zviditeľneniu výtvarného umenia vojvodinských Slovákov, pretože naše deti sa dnes na základných školách učia o tom, aká bola cesta výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Podarilo sa ustanoviť aj dve inštitúcie, ktoré propagujú výtvarné umenie – v Kovačici Galériu insitného umenia a v Petrovci Galériu Zuzky Medveďovej. Galérie sa zaoberajú aj odbornou prácou, počnúc sympóziami, kde sa prispieva aj k teoretickej časti výtvarného umenia.“ Dvadsaťpäť rokov nepretržitej činnosti v živote ustanovizne znamená mnoho. Ešte vždy je však na čom pracovať, aby tieto inštitúcie šírili dobré meno Slovákov.

Niet pochýb, že všetci prítomní veria v odhodlanie pokračovať v činnosti, ktorú pred štvrťstoročím začalo niekoľko zanietených. Srdečná pozvánka, ctení čitateľ, dostáva sa do ruky i tebe. Diela prvej slovenskej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej a ďalších, ktorí snívajú svoje farebné sny v kolíske slovenského výtvarníctva, sú ti na dosah.

Monika Necpálová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs