Podpora rodičov

4.júl 2014

Podpora rodičov

Žiaci záverečného ročníka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici a Základnej školy maršala Tita v Padine sa rozhodli, kde budú pokračovať vo vzdelávaní.

Hana Čížiková, žiačka generácie základnej školy, z Kovačice: – Moje rozhodnutie padlo na kovačické gymnázium, lebo v podstate budem mať viac času na rozhodnutie, kde budem pokračovať v školení. Vo výbere školy ma podporili rodičia. Keď ide o záverečné skúšky, spokojná som s výsledkami. Na testy som sa sústavne pripravovala a hlavne načas.

Želislav Jonáš z Kovačice: – Plánujem sa zapísať do strednej elektrotechnickej školy v Belehrade, odbor elektrotechnik informačných technológií, najmä preto, lebo ma zaujíma práca na počítači, zvlášť programovanie. Mojím obľúbeným predmetom bola práve informatika a v tomto rozhodnutí ma podporili rodičia, najmä matka.

Elenka Jonášová z Kovačice: – I keď som s bratom blížencom sedela osem rokov v tej istej triede, mnohí očakávali, že aj v ďalšom školení budeme pokračovať spolu. Avšak v profesionálnej orientácii sme sa rozhodli úplne rozlične. Vždy som mala rada úpravu účesov, chcela som byť kaderníčkou, a preto som sa rozhodla zapísať na strednú školu v Belehrade.

26AnketaRMajdlikova_jpgRebeka Majdlíková, žiačka generácie základnej školy, z Padiny: – Zatiaľ ešte neviem, čo ma najviac zaujíma, preto som sa rozhodla zapísať na kovačické gymnázium. Po skončení strednej školy by som chcela pokračovať vo vzdelávaní, nuž je toto nateraz najlepšie rozhodnutie. V základnej škole ma zaujímali všetky predmety, no od 5. ročníka mojou srdcovou záležitosťou bol slovenský jazyk a literatúra.

Ľuboslav Berković z Padiny: – Plánujem sa dostať na strednú strojnícku školu v Pančeve, odbor strojnícky technik motorových vozidiel. K strojníctvu mám od malička vzťah, to ma zaujíma a vo výbere školy ma podporili rodičia. Na záverečných skúškach som vďaka vedomostiam získal viac bodov, než je v spomenutej škole potrebné.

                                                                                     Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs