Zviditeľňovanie lásky

3.júl 2014

Zviditeľňovanie lásky

Upevňovanie starých a nadobúdanie nových známostí prostredníctvom oltárnych krúžkov žien pôsobiacich pri cirkevných zboroch Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku bolo očividné na každom kroku v nedeľu 29. júna v Starej Pazove. Aj príležitosť bola primeraná – oslava 40. výročia sústavnej činnosti Oltárneho krúžku žien v Starej Pazove.

Katarína Forgáčová, vedúca OKŽ v Starej Pazove

Katarína Forgáčová, vedúca OKŽ v Starej Pazove

V deň Petra a Pavla popoludní do Starej Pazovy pricestovali predstaviteľky oltárnych krúžkov z Aradáča, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Čelareva, Erdevíka, Hložian, Jánošíka, Kulpína (novozaložený krúžok), Kovačice (I), Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, zo Selenče, Silbaša, Slankamenských Vinohradov, Sriemskej Mitrovice, Šídu, z Vojlovice (Pančeva) a z chorvátskej osady Soľany, Okres Županja. Privítanie prebiehalo na novej fare, lebo Pazovčania pre túto slávnosť konečne upravili miestnosti na prízemí, kde na hostí čakali stoly plné slaných a sladkých dobrôt.

Na popoludňajších službách Božích účastníkov stretnutia spevom vítal chór Tília pod vedením Anny Đurđevićovej, a potom si spoločne zaspievali obľúbené pesničky z Evanjelického spevníka za organového sprievodu kantora Pavla Kadlečíka.

Bohoslužby mali na starosti farárky Viera Bátoriová z Lalite, Jasmina Kotasová-Medveďová zo Silbaša, Svetlana Vojnićová-Feldyová zo Solian (pazovská farárová) a kysáčska kantorka Darina Marčoková. Kázeň farárky Viery Bátoriovej bola inšpirovaná Listom Jakuba (kapitola 7, verše 12 až 17) o viere a skutkoch.

Farárky na bohoslužbách

Farárky na bohoslužbách

Mgr. Ján Vinkovič, senior sriemsky, pazovskému Oltárnemu krúžku žien gratuloval k jubileu zmieniac sa o tom, aké ovocie má každý kresťan prinášať, aby bolo viditeľné: „To je láska, pokoj, radosť, dobrotivosť, bratskosť, porozumenie. Všetko to robia aj ženy z oltárnych krúžkov. Ony kresťanskú lásku robia viditeľnou a verím, že takto je aj v Starej Pazove. Konzumentov je v Starej Pazove veľa a majú široké pole pôsobenia. Venujú sa návštevám chorých, starých, osamelých veriacich, mládeži so špeciálnymi potrebami…“

Evokujúc spomienky na založenie Oltárneho krúžku žien v Starej Pazove, Katarína Forgáčová sa priznala, že bola prvou vedúcou krúžku pred štyridsiatimi rokmi. Vystriedala ju farárka Elena Balážová, potom krátko Katarína Uheliová, aby potom znovu „na jeden rok“ vybrali K. Forgáčovú: „Ten rok ešte neprešiel. Som šťastná, že mi Pán dával silu, aby som nikdy nechýbala na stretnutiach krúžku a neviem, že by som niekedy chýbala pri návštevách nemocných. Ochota členiek krúžku vždy bola a verím, že je tak aj v iných zboroch, lebo to tak musí byť.“

Pazovský zbor má aj mladší Oltárny krúžok žien zvaný Tabita, ktorý okrem iného úspešne vedie zbierku a predaj šatstva v second hand predajni na humanitárne a zborové potreby.

Okrem pazovského farára Igora Feldyho hostí pozdravil zborový dozorca Ján Havran a Libuša Lakatošová, republiková poslankyňa a podpredsedníčka pazovského MOMS.

Katarína Verešová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs