Pokrajinské voľby v apríli alebo v máji

13.jan 2016

Pokrajinské voľby v apríli alebo v máji

16pasztorPredseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor včera vyhlásil, že pokrajinské voľby budú pomedzi 22. apríla a 22. mája.

Ako povedal pre Rádio-televíziu Vojvodina prial by si, aby tieto voľby boli férové a korektné, čo predovšetkým budezávisieť od samotných aktérov na politickej scéne. Pripomenul, že lehota na vyhlásenie volieb je do 22. marca.

Rozpočtom AP Vojvodiny, ktorý poslanci schválili koncom decembra, na financovanie kampane je vyčlenené 371 miliónov dinárov, respektíve 7 miliónov pracovanie telies.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs