„Súdne“ situácie stredobodom pozornosti

14.jan 2016

„Súdne“ situácie stredobodom pozornosti

Nové roky – staré móresy (a problémy). Takto by sa dala stručne opísať januárová každodennosť v našej krajine.

Týždeň za nami poznačili totiž udalosti, spoločným menovateľom ktorých je súdnictvo. Začiatkom týždňa zamestnanci v súdnictve spustili štrajkové sirény, keď na hodinku zastavili prácu, aby tak poukázali na svoju nespokojnosť so zahláseným prepúšťaním pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere na určitú dobu. Podľa nich takéto prepúšťanie bude zhubné pre oblasť súdnictva, keďže už roky vládne výrazný nedostatok zamestnaných, čo je následkom reforiem súdnictva z roku 2010.

Hádam počas celého obdobia tzv. transformácie u nás sa štrajkuje. Mladšie a stredné generácie štrajk berú ako „zákusok“ k rannej káve. Veď u nás stále niekto štrajkuje – učitelia, policajti, lekári, advokáti a právnici… Určite majú na to dobré dôvody, a to je vlastne ukazovateľom, že niečo v našej spoločnosti neklape tak, ako by malo.

O tom, že asi ani najvyššie inštitúcie nedodržiavajú najvyšší štátny akt a platné zákony, hovoria aj čerstvé trestné oznámenia. Tie sa, ako sa v blízkej minulosti v slovenskej verejnosti ukázalo, osvedčili ako „dobrá“ zbraň v rukách politických oponentov predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tentoraz však trestné oznámenie prišlo na adresu aktuálneho ministra vnútorných vecí Nebojšu Stefanovića a tajomníčky Správy kriminalistickej polície Dijany Hrkalovićovej.

Trestný „pozdrav“ vysokým štátnym funkcionárom, ktorých upodozrieva zo zneužitia úradného postavenia a z obchodovania s vplyvom, zaslal zamestnanec Ministerstva vnútorných vecí, čiže človek, ktorý bol in medias res, priamym svedkom nezákonných praktík, akými sú opatrenia pozorovania a tajného sledovania niekoľkých osôb bez nariadenia súdu, ako sa uvádza v trestnom oznámení a prinášajú médiá.

Aj Nezávislý spolok novinárov Srbska sa pripojil k „akcii“ podávania trestných oznámení na spomínaného ministra, keďže sú toho názoru, že je potrebné zistiť, ako menovaný minister prišiel na to, že sa vo verejnosti bude „povrávať“, že polícia sledovala jednu novinárku. Toto totiž vyhlásil samotný minister vo vysielaní RTS, čím sa akoby preriekol a nechtiac vo verejnosti povedal, že nezákonné sledovanie občanov, konkrétne novinárov, nie je neznámou v našej krajine.

Niektorí novinári, chvalabohu, nekľačia pred nikým. Odkázali to po tretí raz na proteste v pondelok 11. januára, keď v niekoľkých mestách Srbska opätovne požiadali o zmenu ministra obrany Bratislava Gašića pre sexistickú urážku novinárky, ktorú srbský premiér oznámil pred vyše mesiacom. Ale sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs