Pokrajinskí poslanci dnes schválili druhý opravný rozpočet

31.aug 2017

Pokrajinskí poslanci dnes schválili druhý opravný rozpočet

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia AP Vojvodiny poslanci schválili druhý opravný rozpočet v tomto roku. To znamená, že rozpočet bude zväčšený o 1,24 miliárd dinárov.

Schválený väčšinou hlasov

Opravný rozpočet schválili väčšinou hlasov, proti boli najmä opoziční poslanci, ktorí ho kritizovali, lebo novým rozpočtom nie sú vyčlenené prostriedky na pomoc poľnohospodárom po tohtoročných suchotách.

Ambiciózny rozpočet

Igor Mirović, predseda pokrajinskej vlády, predstavil poslancom druhý opravný rozpočet ako veľmi ambiciózny. Zahlásil, že prostriedky sa nebudú míňať na spotrebu, ale na investície. Pokrajinská tajomníčka pre financie Smiljka Jovanovićová poslancom prezentovala dôvody opravného rozpočtu, ako aj plán rozdelenia prostriedkov. K opravnému rozpočtu prišlo v dôsledku zväčšenia príjmov a to daňových príjmov a úspor. Najväčšia časť prostriedkov pôjde na kapitálové investície, potom na splácanie verejného dlhu a nakoniec na zvýšenie rozpočtových rezervných fondov.

Opozícia proti

Opoziční poslanci, najmä tí, ktorí prichádzajú z Banátu, sa dožadovali, aby sa tohtoročné suchoty vyhlásili za prírodnú katastrofu a preto mali výhrady k schváleniu opravného rozpočtu. Okrem toho kritizovali, že prvý opravný rozpočet bol schválený 1. júna a vtedy sa mali prijať odvážnejšie rozhodnutia, aby neprišlo k druhému.

Ostatné body rokovacieho programu

Okrem tohto najdôležitejšieho bodu rokovacieho programu poslanci schválili aj návrh zmeny rozhodnutia o výročnom programe použitia prostriedkov z rozpočtového Fondu pre vody Vojvodiny na rok 2017. Vymenovali novú zástupkyňu pokrajinského tajomníka pre financie Željku Miloševićovú. Poslanci dnes rokovali aj o návrhu rozhodnutia o maximálnom počte zamestnaných na neurčitú dobu v systéme APV na rok 2017. Tiež o Návrhu protokolu o spolupráci medzi pokrajinou Vojvodinou a Republikou Srbskou.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs