Pokus o nové samozdanenie

5.sep 2013

„Oboznamujeme vás, že sa referendum o návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Hložany na obdobie od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2018 uskutoční v období od 2. septembra 2013 do 9. septembra 2013. Vyjadrovanie sa bude konať na volebnom mieste číslo 1 – Kancelária Miestneho spoločenstva Hložany…” Oznámenie s citovaným obsahom (textom v slovenčine a srbčine – cyrilikou), bez podrobnejších údajov o predmete referenda (!?) dostali občania Hložian v posledný augustový týždeň; ako adresant sa uvádza Komisia pre uskutočnenie referenda.

Aj prekvapuje, aj neprekvapuje, že v pondelok 2. septembra Hložančania v poštových schránkach našli ďalšie tlačivo. V ňom sa uvádza, že „výška samozdanenia by sa vyúčtovala a platila takmer o polovicu menej ako doteraz”. Sú tam aj konkrétne sadzby odvodov týkajúce sa jednotlivých skupín poplatníkov samozdanenia. Adresant tu spomenutého letáčika (s textom v slovenčine na jednej strane a v srbčine – latinkou – na druhej) sa neuvádza. Ktokoľvek ho zostavil, neuviedol v ňom, práve tak ako ani v prv spomenutom oznámení, na aký účel sa využijú prostriedky z miestneho samozdanenia na spomenuté obdobie. Len čo je pravda, na oknách MS Hložany stále visí text ponúknutý na verejnú rozpravu týkajúcu sa návrhu na nové samozdanenie, obsahujúci podrobnejšie vtedy predostreté (nevedno, či poprípade i pozmenené návrhy). O verejnej diskusii týkajúcej sa avizovaného referenda sme písali v Hlase ľudu č. 28 (13. 7. 2013). Mimochodom, čítanie „v okne” nie je vždy pohodlné a Rada MS Hložany nepovažovala za potrebné o aktuálnom referende (podrobnejšie) poinformovať potenciálnych poplatníkov, povedzme prostredníctvom médií.

V poštových schránkach Hložancov sa do tretice ocitol aj propagačný leták (taktiež bez uvedenia „autorstva”, t. j. adresanta). V ňom sa o. i. hovorí, že „v období od 2005 do 2012 prílev zo samozdanenia bol vo výške 41.398.585,14 dinára”. Uvádza sa, že tieto peniaze buď priamo alebo ako „iniciálne prostriedky pri zabezpečení prostriedkov z NIP-u R. Srbsko, Fondu pre kapitálové vklady APV, príslušných ministerstiev R. Srbsko a sekretariátov APV, rozpočtu obce Báčsky Petrovec” umožnili súhrnné investície v uvedenom sedemročnom období v hodnote viac než 312 miliónov dinárov. Je tam aj čosi ako náznak usmernenia prostriedkov získaných z budúceho samozdanenia (bez vyčíslenia očakávanej sumy) na výstavbu niektorých objektov, ktoré sa už dávno v podobných „programoch” opakujú.

V spomenutom letáku sa takisto spomína, že „koncom apríla bežného roka prestalo byť platné Rozhodnutie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Hložany”. Ani slovkom sa však nehovorí – prečo. Neuvádza sa, že Ústavný súd 21. marca 2013 prijal rozhodnutie, ktorým zrušil platnosť uznesenia o zavedení samozdanenia na území MS Hložany na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2014, lebo dotyčné uznesenie „nie je v súlade s Ústavou a zákonom”. Rozhodnutie Ústavného súdu bolo zverejnené v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec č. 5 s dátumom 30. apríla 2013. Keďže MS Hložany hneď neoboznámilo (aspoň nie všetkých) zamestnávateľov občanov Hložian, mnohým z nich zamestnávatelia zrazili vyrubené percentá na účel samozdanenia aj z májových platov. Sú ľudia, ktorí sa spytujú, čo by sa stalo, keby žiadali o prinavrátenie celkovej sumy, ktorú odviedli na protiústavne zavedené samozdanenie. Rada MS Hložany sa, nakoľko je známe, doteraz neospravedlnila občanom za to, že predchádzajúce samozdanenie zaviedla v rozpore s Ústavou a zákonom. Môžbyť zo spomenutých alebo aj iných dôvodov, Hložanci sa v pondelok a utorok (ako sa neúradne dozvedáme) nie veľmi ponáhľali na hlasovacie miesto číslo 1.

Ako je známe, prednedávnom pokusy o zavedenie nového samozdanenia stroskotali v Báčskom Petrovci a Maglići…

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs