Prijatie pre najúspešnejších žiakov

5.sep 2013

Vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy v Starej Pazove vo štvrtok 29. augusta predseda obce Đorđe Radinović usporiadal slávnostné prijatie pre najúspešnejších žiakov základných a stredných škôl z územia obce. Na prijatí sa zúčastnili aj profesori a rodičia. Medzi najúspešnejšími boli žiaci generácie, nositelia Vukovho diplomu, žiaci, ktorí obsadili prvé tri miesta na republikových súťaženiach, víťazi republikových súťažení v skupinách (v organizácii Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja), ako aj profesori, ktorí žiakov pripravovali na súťaže.

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2012/2013

Za dosiahnuté výnimočné výsledky v školskom roku 2012/2013 odmenených je 14 žiakov generácie a 59 nositeľov Vukovho diplomu, ktorí okrem ďakovnej listiny dostali i hodnotný darček – tablet. Ostatným na tomto prijatí – 28 žiakom, ktorí obsadili prvé tri miesta na republikových súťažiach, a 57 žiakom, ktorí v skupinových častiach obsadili pozoruhodné výsledky na republikových súťažiach, odovzdali peňažné odmeny. Po prvý raz odmenených bolo aj 19 profesorov základných a stredných škôl, ktorí tiež dostali peňažné odmeny.

Najúspešnejším žiakom a profesorom okrem predsedu obce gratulovala náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Milka Simićová a náčelníčka Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Libuška Lakatošová.

Zo staropazovskej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka odmenení boli desiati nositelia Vukovho diplomu: Ivan Agarský (ktorý je i žiakom generácie), Kristián Čmelík, Silvia Hricová, Ivan Kožík, Mária Šišková, Anna Števáková, Martina Totová, Milinka Domoniová, Andrea Potranová a Iva Mojovićová, ktorá zároveň obsadila i prvé miesto na republikovom súťažení zo slovenského jazyka. Na tomto súťažení skvelé výsledky dosiahla i Katarína Rumanová, ktorá obsadila tretie miesto. Medzi odmenenými profesormi bola Katarína Topoľská, profesorka slovenského jazyka a literatúra v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Maji Domoniovej, žiačke Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića, sa dostal Vukov diplom a Jarmila Kukučková bola v školskom roku 2012/2013 žiačkou generácie v Technickej škole.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs