Pred novými úlohami

5.sep 2013

Po viacmesačných prípravách a trojdňovej búrlivej rozprave v Národnom zhromaždení rekonštruovaná vláda v pondelok 2. septembra uskutočnila svoje prvé zasadnutie. Tak sa začalo druhé obdobie kabinetu premiéra Dačića, ktorý teraz má 18 rezortov a 22 členov. Ďalší dôkaz, že menej je dakedy viac, lebo tam už nie je URS. Bývalého ministra Dinkića vicepremiér Vučić medzičasom vymenoval za zástupcu predsedu, čiže seba, vo Výbore pre spoluprácu s arabskými emirátmi, čo mnohí považujú za dostatočný argument na porovnanie Dinkića s fénixom, ktorý sa vždy znovuzrodí z vlastného popola. Aj po Dinkićovi Dinkić. Z druhej strany mnohí zasa hľadajú skryté znamenie v Dinkićovom rozlúčkovom tvrdení, že nič nie je hotové a že vlastne všetko sa len začína… Ako v pesničke.

V expozé, ktorý predložil národným poslancom úvodom parlamentnej rozpravy, premiér Dačić okrem iného zdôraznil: „Musíme hrať na víťazstvo. Očakáva nás ťažké obdobie. Sľubujem, ako aj pred trinástimi mesiacmi, že občania dostanú viac spravodlivosti, štát, ktorý im bude pomáhať, a rozhodnú, zodpovednú, účinnú a odbornú vládu, ktorá bude zdieľať osud ľudu. Dostanú vládu, ktorá prinavráti vieru v Srbsko.“

Nová vízia rozvoja zahrnuje štyri základné predpoklady: minimum sociálnej ochrany, konsolidáciu verejných financií, korporativizáciu hospodárstva a tomu všetkému zodpovedajúci zákonný regulatív. Zmeny v uvedených oblastiach majú jediný cieľ: vybudovať modernejšie, spravodlivejšie, účinnejšie, upravenejšie, uctievané, bezpečné a bohaté Srbsko. Za národnú prioritu premiér označil ekonomické zotavenie, ktoré si vyžaduje inakšie vedenie ekonomickej politiky. Nevyhnutné je uskutočniť reformu verejnej správy a verejného úseku. Sociálnu politiku treba vyhodiť z verejných podnikov, lebo jediným cieľom hospodárskych spoločností má byť profit. Treba takisto ukončiť proces privatizácie 179 hospodárskych subjektov v reštruktuovaní.

V parlamentnej rozprave, ktorá potom nasledovala a ktorú odovzdane sledovali kandidáti na ministrov v očakávaní, kedy budú vymenovaní, opozícia sa snažila spochybniť všetko, o čom sa premiér v expozé zmienil. Na otázky poslancov trpezlivo či menej trpezlivo okrem premiéra Dačića odpovedal aj vicepremiér Vučić. Z týchto prudkých útokov a protiútokov pozornosť si iste zaslúži opakovaná výzva predsedu vlády adresovaná opozícii, Demokratickej strane zvlášť, aby sa pripojila k úsiliu vlády o dosiahnutie stanovených priorít. Zostala však bez odpovede.

Okrem opozície výhrady k rekonštruovanej vláde, v ktorej približne tretinu členov tvoria nestranícke osobnosti, čiže experti, vyjadrili aj viacerí politickí a ekonomickí analytici. Upozornili predovšetkým, že ešte stále chybuje to najpodstatnejšie: jednoznačný politický smer, v ktorom Srbsko plánuje pokračovať. Ani najlepšie úmysly nepomôžu, ak sa snahy expertov a ostatných ministrov rozletia na viacero strán, pretože neexistuje dostatočne silný stmeľujúci faktor, ktorý by všetko patrične zladil s nepopierateľným všeobecným záujmom.

Na nutnosť stanovenia všeobecného záujmu krajiny, určenia jasnej vízie, čo sa chce dosiahnuť, upozornila aj Tanja Miščevićová, ktorú rekonštruovaná vláda na spomínanom prvom zasadnutí vymenovala za hlavného vyjednávača pre rokovania o vstupe Srbska do Európskej únie. Zvlášť sa žiada definovať, čo chceme, a čo nechceme, a zároveň jasne vymedziť, čím disponujeme. Preto prvým nasledujúcim krokom má byť schválenie spoľahlivých strategických dokumentov. V týchto dokumentoch sa má konkrétne povedať, či chceme byť poľnohospodárskou krajinou, alebo chceme rozvíjať IT technológie, prípadne či chceme do popredia vysunúť rozvoj priemyslu. Priority tohto druhu nemôže určiť hlavný vyjednávač, ale z nich musí vychádzať v procese rokovaní, ktorý má viesť v najlepšom záujme svojej krajiny.

V druhej polovici septembra sa má začať screening (preverovanie), cieľom ktorého je zhodnotiť stupeň pripravenosti kandidátskej krajiny. Do rámcov pripravenosti bezpochyby patrí aj stanovenie hlavných cieľov a rozvojových priorít.

Anna Lazarevićová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs