STARÁ PAZOVA

5.sep 2013

Mestečko Stará Pazova je sídlom rovnomennej obce, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti Sriemu. Geografická poloha obce je výnimočne priaznivá, lebo sa Stará Pazova rozprestiera medzi dvomi najväčšími mestami v krajine. Vzdialená je 30 kilometrov od Belehradu a 40 kilometrov od Nového Sadu. Podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva v Starej Pazove žije 5 212 Slovákov. Najpočetnejší sú Srbi, nasledujú Slováci, Chorváti, Juhoslovania, Česi, Macedónci a iní. Starú Pazovu v 18. storočí osídlili najprv Srbi, ktorí na pustatinu Pazovo prišli chrániť hranicu Uhorska pred tureckými vpádmi, a založili si osadu vo vtedajšom Petrovaradínskom pohraničnom regimente. Do tejto srbskej osady prišla v roku 1770 prvá skupina Slovákov zo Selenče a z Malého Kereša. V roku príchodu vybudovali si aj modlitebňu a o rok neskôr položili základný kameň evanjelického kostola. Stará Pazova je hospodárskym a kultúrno-osvetovým strediskom tejto časti Sriemu. V nej pôsobí veľký počet malých a stredných podnikov. Drobné podnikateľstvo sa začalo rozvíjať už pred 40 rokmi a tým sa táto obec stala jednou z prvých úspešných obcí na území bývalej Juhoslávie. Dnes je v obci 935 malých a stredných podnikov (najviac v Starej a Novej Pazove) a 2 840 remeselníckych dielní, ktoré kryjú takmer všetky činnosti (kovoobrábaciu, stavbársku, drevospracovateľskú, gumársku a výrobu plastových hmôt…).

A. Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs