Nové skúsenosti

5.sep 2013

 

DR. DRAGAN LUKAČ, GENERÁLNY RIADITEĽ NOVOSADSKÉHO VEĽTRHU

DR. DRAGAN LUKAČ, GENERÁLNY RIADITEĽ NOVOSADSKÉHO VEĽTRHU

 

 

– V čom sú možnosti širšej spolupráce dvoch poľnohospodárskych veľtrhov – Novosadského a toho v Gornjej Radgoni?

– Známe je, že obidve inštitúcie vlani slávili jubileá: 80 a 50 rokov existencie. To, čo my využívame, na základe slovinskej dlhoročnej tradície, sú ich mnohoraké skúsenosti, keďže ide o členskú krajinu Európskej únie, ktorá blízko spolupracuje aj s inými veľtrhmi, zvlášť s tými nemeckými. Tie ich poznatky sa snažíme uplatniť aj u nás, hoci sme veľtrh, ktorý je aj s dlhšou tradíciou, aj s dvakrát väčšou rozlohou výstavných priestorov ako radgonský. No veľtrh v Radgoni je významným dejiskom nielen pre početných poľnohospodárov v Slovinsku, ale aj pre tých v Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, takže je preto i prameňom nových vedomostí, ktoré sa veľmi zídu i nám.

                                                                             Zaznamenal: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs