Predpoklad nových investícií a rozvoja

5.sep 2013

– Aj keď doteraz často vládla mienka a prax, že vidiecky rozvoj znamená vkladanie do kaviarní a niektorých iných vecí, my v Pokrajinskom sekretariáte pre poľnohospodárstvo pevne veríme, že je významnou zložkou tohto rozvoja základná infraštruktúra: čiže výstavba kvalitných vodovodných a kanalizačných sietí, čističiek, existovanie nízkonapäťového prúdu. To potrebujú naše dediny, lebo je to infraštruktúra, ktorá dokáže skvalitniť život obyvateľov a aj prilákať investorov. Pri nových súbehoch my uplatňujeme procedúru Európskej únie. Cieľom nám je, aby sa obce, miestne spoločenstvá a verejné podniky naučili, ako sa majú uchádzať o európske projekty a prostriedky, – vyhlásil 30. augusta podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Goran Ješić na konto podpísania zmlúv s predstaviteľmi desiatich obcí, ktoré získali pokrajinské prostriedky.

Z piatkového podpisovania zmlúv v slávnostnom salóne Zhromaždenia APV

Z piatkového podpisovania zmlúv v slávnostnom salóne Zhromaždenia APV

Na súbehu pre spolufinancovanie vypracovania technickej dokumentácie na zabezpečenie prístupnosti vody na zavlažovanie poľnohospodárskych kultúr účinkovalo osem záujemcov, ale len päť obcí splnilo stanovené podmienky: Žabalj, Alibunar, Senta, Žitište a Irig, takže tým získali 7,5 milióna z plánovaných 24 miliónov dinárov na tieto účely. Beočín, Novi Kneževac a Šíd dostali viac než dvanásť miliónov dinárov na spolufinancovanie vypracovania príslušnej projektovo-technickej dokumentácie a výstavbu a rekonštruovanie vodných objektov vo verejnom vlastníctve. Na ďalšom súbehu na spolufinancovanie vypracovania projektovo-technickej dokumentácie a výstavbu a rekonštrukciu objektov fekálnej kanalizácie účasť malo síce takmer 75 záujemcov, no kompletné prihlášky mali len Báčsky Petrovec a Plandište. To prakticky znamená, že z plánovaných 95 miliónov na tieto účely uvedeným dvom lokálnym samosprávam pridelili 4,5 milióna dinárov.

Po podpísaní zmlúv s predstaviteľmi desiatich obcí Goran Ješić zahlásil na október ústretový krok: stretnutie s predstaviteľmi všetkých 45 vojvodinských lokálnych samospráv, na ktorom ich poinformuje o úverových linkách Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, naplánovaných na rok 2014. Samozrejme, s cieľom, aby títo včas mohli plánovať a chystať svoje aktivity a rozpočty.

                                                                                                     O. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs