Pravdivé rozprávky Jána Povolného

5.sep 2013

Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov Padinčana Jána Povolného v nedeľu 1. septembra v Galérii Domu kultúry Michala Babinku usporiadali prezentáciu knihy Pravdivé rozprávky Jána Povolného, ktorú vydalo Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka.

Pozdravné listy venované autorovi k narodeninám a vydaniu knihy  prečítala hlavná a zodpovedná redaktorka publikácie Daniela Ďurašová

Pozdravné listy venované autorovi k narodeninám a vydaniu knihy prečítala hlavná a zodpovedná redaktorka publikácie Daniela Ďurašová

Na začiatku podujatia, ktoré je tiež zaradené do osláv 207. výročia založenia Padiny, hostí privítala riaditeľka DK Anna Sládečeková. Potom vystúpila speváčka Katarína Petrášová za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Hudeca a po prezentácii niekoľkých úryvkov z tejto knihy a autorovho životopisu nasledovali gratulácie hostí. Prihovorila sa Katarína Lenhartová-Petríková, predstaviteľka Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, Daniela Ďurašová, zakladateľka AERD v Padine a hlavná a zodpovedná redaktorka publikácie, odborní spolupracovníci profesor Ondrej Kotváš, profesorka Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka Ružena Kraticová, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Jozef Sabo, radca vo Veľvyslanectve SR v Belehrade, a Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka NRSNM. Autor knihy Ján Povolný dlhý rad rokov ukrýval v sebe rozprávkové príbehy z detstva a z obdobia po vojne, ktoré napokon spísal do knihy. M. Kotvášová-Jonášová povedala: „Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je nielen hlbokou citovou záležitosťou samého autora a nie sú to len jeho úprimné výpovede, ale jej témou a obsahom je dôležitým dokumentárnym a faktografickým prínosom. Autor neváhal prehovoriť, zasiahnuť do súkromia. Odkrýva témy, ktoré boli doteraz marginálne alebo utajované.” Knihu obohatili a autorovo rozprávanie doplnili kresby známeho insitného maliara Jána Bačúra. Návrh obálky a grafickú úpravu publikácie mala na starosti Jana Strakúšeková. Kniha uzrela svetlo sveta vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a početným padinským sponzorom. Technickú podporu mal na starosti Martin Markuš a o sadzbu a tlač sa postaral Širka Print. Na tomto nekaždodennom podujatí nechýbali ani slová vďaky autora knihy, ktorý neskoršie udelil hosťom výtlačky svojej publikácie.

Program úspešne moderovali mladé Padinčanky Jana a Jarmila Juricové.

 A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs