Ďalšie obce

5.sep 2013

Jednou z prvých príznačností Juhobáčskeho obvodu je, že pozostáva z najväčšieho počtu obcí v porovnaní s inými vojvodinskými oblasťami. Je ich až trinásť: Nový Sad, Petrovaradín, Báč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec, Beočín, Bečej, Žabalj, Srbobran, Sriemske Karlovce, Temerín, Titel a Vrbas. Druhou príznačnosťou alebo aj zaujímavosťou je, že historické mestečko Sriemske Karlovce je súčasne i obcou. Povedané inak, táto obec pozostáva z jediného mestečka. Ako je v minulom pokračovaní tohto prehľadu už uvedené, žije tam 8 750 obyvateľov, z čoho 29 Slovákov.

Poďme však abecedným poradím. V obci Báč je 14 405 obyvateľov a z toho príslušníkov slovenskej menšiny 2 845. Najviac v Selenči: 2 652 z celkového počtu 2 996 obyvateľov. V roku 1992 len Slovákov v Selenči bolo 3 434. V samotnom Báči je 127 Slovákov z 5 399 obyvateľov. Vo Vajske je Slovákov dvadsaťšesť a v Boďanoch dvadsať. Za Bačko Novo Selo a Plavnu Republikový štatistický ústav údaje neuvádza.

Ďalšou obcou je Báčska Palanka, v ktorej žije 55 528 obyvateľov, z toho 5 047 Slovákov. Najviac v Pivnici, kde je 2 523 Slovákov a obyvateľov spolu 3 337. Podľa sčítania v roku 1992 v nej vtedy bolo 3 524 Slovákov. V stredisku obce, teda v  Báčskej Palanke je 28 239 obyvateľov, z čoho je Slovákov 1 055. Približne pred dvoma desaťročiami Slovákov tam žilo 1 198. Na treťom mieste podľa počtu Slovákov v Báčskopalanskej obci je Silbaš: 833 z celkového počtu 2 467 obyvateľov . V roku 1992 v Silbaši žilo 1 208 Slovákov. V Čelareve je 421 Slovákov, kým je obyvateľov vcelku 4 831. Všetky iné osady majú menej od päťdesiat Slovákov: v Despotove 41, Tovariševe 40, Neštine 36, Gajdobre 32, Obrovci 23, Karađorđeve 20, Mladenove 7 Slovákov. Údaje pre Vizić, Novu Gajdobru a Parage sa neuvádzajú.

V obci Báčsky Petrovec je 13 418 obyvateľov, z toho 8 772 Slovákov. Najviac, samozrejme, v samotnom Petrovci, kde je Slovákov 4 982 a celkovo obyvateľov 6 155. Na druhom mieste je Kulpín s 1 952 Slovákmi zo spolu 2 775 obyvateľov, na treťom Hložany s 1 725 Slovákmi a 2 002 obyvateľmi. V Maglići žije 113 Slovákov a obyvateľov je 2 486. V roku 1992 v Petrovci žilo 6 335, v Kulpíne 2 402 a v Hložanoch 2 247 Slovákov.

Na záver tohto pokračovania – Bečejská obec, pozostávajúca z piatich sídlisk. Žije v nich celkovo 37 351 obyvateľov, z čoho je Slovákov 45: dvadsiati dvaja v Bečeji, ktorý má 23 895 obyvateľov, štrnásti v Bačkom Gradišti a deviati v Bačkom Petrovom Sele. Pre dve osady – Mileševo a Radičević – sa presnejšie údaje neuvádzajú.

(V budúcom čísle: Od Žablja po Vrbas)

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs