Porada o eurofondoch

26.mar 2013

Veľmi zaujímavú a neobvyklú prezentáciu mal na nedávnej tretej schôdzi koordinačnej skupiny pre využívanie európskych fondov Pokrajinského fondu Európske záležitosti hosť z talianskeho regiónu Emilia Romagna Luca di Pietri (na snímke druhý zľava). Na stretnutí s predstaviteľmi našich obcí, pokrajinských sekretariátov, regionálnych rozvojových agentúr, verejných podnikov, Univerzity v Novom Sade a iných inštitúcií prebiehajúcom v zasadačke číslo l Zhromaždenia APV, hovoril o dejinách, vývoji a perspektívach oblasti, z ktorej je, tak isto o aspektoch spolupráce s Vojvodinou, najmä v oblasti zdravotníctva, sociálnej politiky a poľnohospodárstva. Ako zástanca viditeľnosti, transparentnosti a tézy, že eurofondy a možnosti čerpať z nich musia byť všetkým jasné, vyzval troch účastníkov schôdze, aby sa postavili. Účastníčka v prvom rade mala najlepšiu pozíciu, no nevedela žiaden detail o tých za sebou, účastník v štvrtom rade mal výhľad len na prvú polovicu siene, kým účastníčka z posledného radu bola na tom najlepšie, lebo mala ako na dlani celú sieň pred sebou. Nechávajúc na aktérov, aby si všetky poučenia z toho vyvodili sami, poukázal len, že si vždy treba byť vedomý vlastnej pozície a poznať vlastné okolie a prostredie. Následne viac než hodinu rozprával o tom, čo spolupráca s EÚ znamená, aj aké výhody môže priniesť. Samozrejme, za predpokladu, že sa splní všetko potrebné na získanie európskych prostriedkov.

                                                                                               O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs