Tri priority

26.mar 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: ANDRIJA ALEKSIĆ, FOND EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI APV

– Ako hodnotíte spoluprácu Vojvodiny s talianskym regiónom Emilia Romagna?

– Táto zvlášť v poslednom období napreduje, predovšetkým na základe Dohody o spolupráci podpísanej pred niekoľkými rokmi. S predstaviteľom talianskeho regiónu pánom Lucom di Pietrom sme sa nedávno stretli s cieľom prezentovať mu hospodárske, administračné a iné možnosti našich lokálnych samospráv. Definovali sme tri oblasti spolupráce, o ktorých mienime, že sú v obojstrannom záujme a že majú nemalé potenciály. Je to na prvom mieste bezpečnosť potravín. Chcem pripomenúť, že Európska agentúra pre kontrolu kvality potravín EÚ sídli práve v talianskom regióne. Na druhom mieste sú otázky sociálnych a zdravotných služieb, kde nás zvlášť zaujímajú ich skúsenosti. Talianski predstavitelia už mali stretnutia s členkou pokrajinskej vlády prof. Dr. Vesnou Kopitovićovou, na ktorých spoločne stanovili prvé praktické kroky spolupráce, ktoré odštartujú onedlho, 13. apríla. Treťou oblasťou je poľnohospodárstvo, kde sa budeme orientovať na spoločné projekty. Toto bude mať dva segmenty: jeden je taliansky, upriamený smerom k nám a našim prostrediam, druhým je spoločné nastupovanie na európskych trhoch.

                                                                                  Zaznamenal:  O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs