Portréty Michala Ďurovku

4.nov 2017

Portréty Michala Ďurovku

Rozhovory a stretnutia po vernisáži

Včera v Galérii SND v Kysáči slávnostne otvorili 19. samostatnú výstavu akademického maliara Michala Ďurovku Portréty.

Ctiteľom svojej výtvarnej tvorby, ktorí vo veľkom počte poctili vernisáž, sa M. Ďurovka tentoraz predstavil výstavou kresieb ľudských podobizní.

Ide o perokresby, kresby uhľom, ceruzou, alebo kombináciou techník, ktorými znázornil jedinečné podobizne svojich príbuzných, priateľov, známych, ale i modelov z akadémie.

Michal Ďurovka: Autoportrét, lavírovaná kresba uhľom a pastel

O Michalových portrétoch sa na otvorení výstavy zmienili Vladimír Valentík, výtvarný kritik, a Rajna Krulj, akademická maliarka. Príspevok R. Krulj prečítala Sabína Amidžićová, ktorá na vernisáži i zaspievala.

Členky Výtvarného krúžku Mária Sláviková a Zuzana Ferková sa pochvalne zmienili tak o spolupráci s Michalom ako i jeho ľudských vlastnostiach. Výstavu otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM.

Moderoval Michal Madacký, vedúci Galérie SND. Pripomenul, že realizáciu výstavy podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tiež spomenul, že výstavu organizujú v rámci pripomínania si 85. výročia MSS.

Z príležitosti výstavy vydali primeraný katalóg.

Výstava bude otvorená do 30. novembra.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs