Potlesky pre slovenčinu v Čelareve

12.máj 2017

Potlesky pre slovenčinu v Čelareve

Škôlkari predviedli aj Kolo, kolo mlynské…

Starší a mladší škôlkari Predškolskej ustanovizne Snežana a žiaci ZŠ Zdravka Čelara v Čelareve, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny, sa prezentovali páčivou kolážou piesní, hier a básní.

V aule základnej školy dnes podvečer deti s radosťou predviedli časť toho, čo ich na hodinách slovenčiny naučila učiteľka Mária Supeková. Početné obecenstvo, hlavne rodičia, bližší príbuzní a priatelia ich opakovane odmenili potleskami na otvorenej scéne.

Spoločná fotka účastníkov v peknom programe

Uznanie si už dávno zaslúžila pani učiteľka Supeková. Už niekoľko rokov poctivo pracuje s deťmi za mizernú peňažnú úhradu. Učí ich základom slovenského jazyka aj napriek ohrozenému zdraviu. Väčšina malých „slovenčinárov“ prichádza zo zmiešaných rodín, mnohé dokonca z čistých srbských.

Obecenstvu sa program v slovenskom jazyku jednoznačne páčil

Prv než sa deti, po ukončení polhodinového rozihraného programu, občerstvili pri chrumkách a múčnikoch, o ktoré sa postarali ich mamy, Mária Supeková sa opýtala, či sa dakto chce na záver prihovoriť. Márne. Neozvali sa ani matičiari ani nikto zo školy či predškolskej ustanovizne.

Pokým si deti a ich učiteľka zaslúžili aplauz, podaktorým (ktorí pri programe absentovali) patrí ostrá kritika.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs