Pozor na sumy

24.jan 2013

Okrem oznámených zdražení komunálnych služieb, občanov Nového Sadu a okolitých sídlisk v januári dočkali aj iné prekvapenia. Pravdaže, nemilé.

Po vianočných a novoročných sviatkoch, keď poštári začali roznášať účty, občanov šokovali najmä tie, ktoré prišli z VKP Informatika Nový Sad. Do celkovej sumy na týchto účtoch bolo totiž započítané aj poistenie majetku dvoch poisťovní. To, pravdaže, vyvolalo rozruch medzi občanmi, a tak sa pri okienkach Informatiky začali vytvárať rady. Kým sa čakalo na rad, odzneli viaceré ostré, neraz aj nepekné poznámky. Poznámky boli síce celkom na mieste, lebo aj doteraz na účtoch bola uvedená suma poistenia, ale osobitne, len v podobe ponuky. Pritom šlo o ponuku celkom inej poisťovne. Každý, kto si poistenie chcel zaplatiť, mohol to dobrovoľne urobiť. A ten, kto nechcel zaplatiť, nemusel. Chceme teda povedať, že nikto nemá nič proti poisteniu, naopak, veď je iste užitočné, ale by predsa malo zostať dobrovoľnou záležitosťou. Takto, nanútené, vyvolalo celkom opačný účinok a poisťovne, ktoré si to dovolili, si urobili skôr negatívnu reklamu. Na problém pohotovo zareagovala TV Vojvodina, keď vo svojom vysielaní upozornila občanov na sumu poistného na komunálnom účte, ako i na to, že ak túto sumu už omylom zaplatili, a nechcú sa poistiť, prostriedky môžu dostať naspäť. Zároveň upozornili, že ak poistné teraz zaplatili, ono sa objaví aj na ich ďalších účtoch, ale že ho aj potom môžu odmietnuť a nezaplatiť.

Obyvatelia Nového Sadu väčšinou odmietli zaplatiť sumu poistného a bolo to jednoduché. Stačilo na okienku Informatiky povedať, že účet chcú zaplatiť bez poistenia. Trochu inak to bolo v sídliskách, napríklad v Kysáči, kde účty možno zaplatiť jedine na okienku pošty. Niekoľko dní, keď to bolo aktuálne, pred poštou sa o inom ani nehovorilo. Problém sa riešil buď v spolupráci s poštovými úradníkmi alebo vypísaním novej poukážky. Mnohí sa dokonca rozhodli ísť do mesta, priamo na okienko Informatiky. Avšak boli aj takí, čo si „novinku“ na účte ani nevšimli, s vedomím, že to, čo príde, treba zaplatiť. Potom, čo sa v rade pred poštou dozvedeli o podfuku, predsa zareagovali a trošku zmenšili výdavky z domáceho rozpočtu.

Nezostáva iná rada, len si každý účet pred zaplatením dobre preštudovať a každé „prekvapenie“ nejakým spôsobom riešiť. Starším môžu pomôcť deti alebo vnúčence, zvlášť ak treba vypísať nový účet, respektíve sporný účet zaplatiť v meste.

E. Š.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs