DO POZORNOSTI PESTOVATEĽOV: Intervenčný výkup pšenice

3.júl 2017

DO POZORNOSTI PESTOVATEĽOV: Intervenčný výkup pšenice

Republiková direkcia pre tovarové zásoby nakúpi do 32 600 ton merkantilnej pšenice z tohtoročnej úrody po 18 dinárov za kilogram (cena je s DPH). Nákup bude realizovaný prostredníctvom Produkčnej burzy v Novom Sade a začať mal 4. júla 2017. Najmenšie množstvo, ktoré môže poľnohospodárske gazdovstvo predať  je desať ton a najväčšie 100 ton. Minimálne množstvo, ktoré sa kupuje od jedného poľnohospodárskeho družstva je 20 ton a maximálne 150 ton.

Merkantilná pšenica sa bude nakupovať od fyzických osôb – nositeľov komerčných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorí sú zapísaní v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev, ako aj od poľnohospodárskych družstiev, ktoré sú taktiež zapísané v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev. Záujemcovia, ktorí chcú predať svoju pšenicu, sa musia elektronicky prihlásiť na adresu Produkčnej burzy v Novom Sade, každý pracovný deň od 8.30 do 15.00 od 4. júla 2017.

Podmienky

Merkantilná pšenica, ktorá je predmetom kúpy, musí byť domáceho pôvodu, musí zodpovedať predpísanej kvalite v súlade s Nariadením o kvalite obilia, mlynárskych a pekárskych výrobkov, cestovín a mrazeného cesta. Hektolitrová hmotnosť pšenice musí byť minimálne 76 kg/hl, vlhkosť maximálne 13 % a celkové nečistoty maximálne 2 %. Termín vyplatenia pšenice je do 15 dní od doručenia požadovanej dokumentácie.

Pri podpisovaní zmluvy komerčné poľnohospodárske rodinné gazdovstvo je povinné odovzdať:

– fotokópiu osobného preukazu,

– výpis z Registra poľnohospodárskych gazdovstiev (údaje o gazdovstve),

– potvrdenie o uskladnení merkantilnej pšenice v dvoch vyhotoveniach, – potvrdenie alebo príjemka zo sila o uskladnení pšenice v dvoch vyhotoveniach, ktoré musí byť podpísané a overené zo strany predávajúceho aj zo strany oprávnenej osoby zastupujúcej silo,

– certifikát a záznam o kvalite a množstve uskladnenej pšenice vydané hospodárskym družstvom oprávneným pre kontrolu a podpísaným a overeným zo strany tohto hospodárskeho družstva, ako aj zo strany oprávnej osoby zastupujúcej silo.

Všetky potrebné informácie poskytuje Republiková direkcia pre tovarové zásoby na tel.: 011/3238-997, 3239-059, 3238-425 v Belehrade a 021/526-890 v Novom Sade.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs