Z PRODUKČNEJ BURZY: Na domácom trhu stúpla cena sóje

3.júl 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Na domácom trhu stúpla cena sóje

Na Produkčnej burze v Novom Sade sa v období od 26. 6. do 30. 6. 2017 začalo obchodovať so pšenicou z tohtoročnej úrody, pokračovalo obchodovanie s jačmeňom z novej úrody a bol zaznamenaný nárast ceny sóje.

Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom tovarový obrat bol nižší o 21,47 % a finančný o 21,18 %.

Pšenica

Začal sa zber pšenice a jej prvá cena sa pohybovala v cenovej relácii od 16,00 do 16,50 din/kg (cena bez DPH). Na svetovom trhu cena pšenice potravinárskej výraznejšie stúpla. Na európskych trhoch sa jej cena pohybuje v rozmedzí od 131,19 eur/t (Rumunsko) do 179,00 eur/t (Belgicko).

Jačmeň

V uvedenom období bol pomerne výrazný dopyt po jačmeni, ktorého cena bola 14,62 din/kg (16,08 s DPH). Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom táto poľnohospodárska komodita zdrahla o 4,32 %. Na medzinárodnom trhu jeho cena mierne klesla, v Európe sa obchoduje kŕmny jačmeň v cene od 115,57 eur/t (Rumunsko) do 156,50 eur/t (Holandsko). Cena jačmeňa sladovníckeho v Európe je okolo 200 eur/t.

Kukurica

Na novosadskej burze sa vôbec neobchodovalo s kukuricou, pretože kupujúci a predávajúci mali ohľadom ceny úplne odlišné požiadavky.

Cena kukurice vo svete mierne klesla. Na parížskej burze bola koncom júna 175,00 eur/t, na burze v Budapešti 140,72 eur/t a na burze v Chicagu 118,08 eur/t . V Európe dosahuje cena kukurice úroveň od 135,17 eur/t (Rumunsko) do 196,00 €/t (Belgicko).

Na novosadskej burze zdrahla aj sója, ktorej cena bola 47,17 din/kg (51,88 s DPH), čo je pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 3,29 % viac.

 

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs