Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

3.júl 2017

Cyrilo-metodský večierok v Petrovci

Spoločnými silami Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Báčskom Petrovci a Miestny odbor matice slovenskej v Petrovci sa aj tohto roku postarali o to, aby v rámci kultúrnych podujatí v tomto prostredí nevystal Cyrilo-metodský večierok, 18. v poradí.

Program sa uskutočnil včera predvečerom v kostole v Petrovci. Sviatok svätého Cyrila a Metoda si nielen na Slovensku, ale aj u nás každoročne pripomínajú a velebia. Ten je 5. júla a tento dátum v Slovenskej republike je i štátnym sviatkom a zároveň je i dňom zahraničných Slovákov.

Po tom čo sa pre renováciu vnútra kostola vlani večierok výnimočne uskutočnil v sieni na novej fare, tohto roku sa zase prinavrátil na staré miesto. V mene organizátorov prítomných privítali farár SEAVCZ v Petrovci Ján Vida. Potom aj predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová-Melichová, ktorá i prichystala program.

Ján Vida privítal aj hostí: farára luteránskej cirkvi v Amerike v Toledo Roberta A. Johnsona, ktorý je na návšteve v kulpínskom cirkevnom zbore a predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú-Makanovú.

„Program organizujeme, aby sme si uvedomili korene našej duchovnosti, našej písomnosti, našej kultúry. Aby sme si upevňovali naše sebavedomie, sebaúctu, ale aj úctu k tým, ktorí nám priniesli svetlo poznania, keď ide o náš náboženský život, ale i keď ide o našu písomnosť, – povedala na úvod Melegová-Melichová a k tomu pridala: “Dnešný večierok sme venovali nielen dvom vierozvestcom – Cyrilovi a Metodovi. Venujemeho aj majstrovi Jánovi Husovi a pravdaže 500. výročiu reformácie. Pretože to jedno s druhým súvisí.“

 

Cyril, Metod, Hus a výročie reformácie

V pásme slova a piesne sa najprv prihovoril farár Vida. Potom po dve priliehavé piesne zo svojho repertoáru zaspievali starší i mladší cirkevný spevokol, oba pod vedením kantora Pavla Očovejiho.

Tiež spievali speváci tvoriaci Komorný zbor Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej. Neskôr aj obecný spevokol Credimus pod vedením Anny Medveďovej.

Priliehavé texty k téme večierka prečítali Viera Dorčová-Babiaková, Hana Tanciková a Miroslav Babiak.

Celkom na záver sa už tradične na každom Cyrilo-metodskom programe spieva záverečná pieseň Hrad prepevný.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs