Pre Slovákov 150 miest

9.máj 2013
Budú na petrovskom gymnáziu 2 alebo 3 triedy so slovenským vyučovacím jazykom?

Budú na petrovskom gymnáziu 2 alebo 3 triedy so slovenským vyučovacím jazykom?

PRED ZÁPISOM DO STREDNÝCH ŠKÔL

Pokrajinská vláda na zasadnutí z 24. apríla prijala návrh rozhodnutia o počte miest pre zápis žiakov do prvej triedy stredných škôl vo Vojvodine v školskom roku 2013/2014. Podľa neho do prvej triedy sa môže zapísať 20 866 riadnych žiakov, 1 192 mimoriadnych a 631 žiakov s poruchami vo vývoji. Vláda tiež rozhodla, že ten rozvrh bude takýto: 15 307 miest v 75 odborných školách a 3 887 miest v 26 gymnáziách, z ktorých je v špecializovaných gymnáziách pre nadaných žiakov filologického odboru 192 miest, kým je ich 60 pre nadaných žiakov matematického odboru.

V 10 umeleckých školách pre zápis určili 490 miest, v 10 zmiešaných školách 1 182 miest, kým v 10 stredných školách pre vzdelávanie žiakov s poruchami vo vývoji naplánovali 593 miest, ako aj 38 miest pre zápis tejto kategórie žiakov do prvej triedy pri Strednej odbornej škole 4. júla vo Vrbase. Určili aj 1 192 miest pre zápis do prvej triedy mimoriadnych žiakov starších ako sedemnásť rokov.

Keď ide o vzdelávanie sa žiakov v jazykoch menšín, z uvedeného počtu miest 410 plánujú pre vzdelávanie žiakov v maďarskom vyučovacom jazyku v trojročnom školení a 1 893 miest v štvorročnom vzdelávaní po maďarsky. Pre vzdelávanie sa žiakov po slovensky naplánovali 150 miest, po rumunsky 60, po rusínsky 30 miest, ako aj  60 miest v chorvátskom vyučovacom jazyku.

J. Č-p

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs