Pred poslancami správa o deväťmesačnej realizácii rozpočtu

15.nov 2017

Pred poslancami správa o deväťmesačnej realizácii rozpočtu

Demokratická strana ukazuje na nelogickú výšku výdavkov na platy

Dnes zasadá pokrajinské Zhromaždenie a na rokovacom programe je o. i. aj bod týkajúci sa správy o realizácii rozpočtu za obdobie január-september 2017. 

Podľa slov pokrajinskej tajomníčky pre financie Smiljky Jovanovićovej, celkové príjmy sú uskutočnené v hodnote viac ako 50 miliárd dinárov, čo je 75, 59 %  v súlade s plánovaným rozpočtom AP Vojvodiny. Takisto zdôraznila, že sú príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku väčšie za viac ako 5 miliard dinárov.

„Z plánovaných 16 miliárd pre kapitálové vklady, nie je realizované ani 5 miliárd,“ zdôraznil Branislav Bogaroški

Aj teraz, rovnako ako aj pred mesiacom, ked poslanci rokovali o správe za obdobie január-jún, predstavitelia opozície hlasovali proti správe o realizácii rozpočtu. Poslanecká skupina Srbskej radikálnej strany považuje, že je zo správy vidno, že sa AP Vojvodina nerozvíja, ale skôr živorí. „Veľký počet položiek zostane iba mŕtve slovo na papieri a zostanú nezrealizované. Realizácia tzv. kapitálnych výdavkov je uskutočnená v hodnote 205 miliónov dinárov a v roku 2016 sme mali trikrát viac realizovaných projektov,“ zdôraznil Đurađ Jakšić, predseda poslaneckej skupiny SRS.

“Väčšina súbehov bude ukončená vo štvrtom kvartáli,” hovorí Pavel Surový

Podľa neho veľmi nízke výsledky má Pokrajinský sekretariát pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu, ktorý uskutočnil svoj program vo výške 28 %, sekretariát pre zdravotníctvo 30 %, sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo 44 %. „Na základe uvedeného na konci roku 2017 budeme môcť konštatovať katastrofálne výsledky na území AP Vojvodiny,“ podčiarkol Jakšić.

S ním sa uzhodli aj ostatní členovia opozície, ktorí pokrajinskej vláde vytýkajú najmä to, že nerealizuje kapitálne projekty v tempe v akom boli plánované. „Z plánovaných 16 miliárd pre kapitálové vklady, nie je realizované ani 5 miliárd,“ zdôraznil spred Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny Branislav Bogaroški, zatiaľ čo členovia skupiny Demokratická strana-Demokratický zväz Chorvátov vo Vojvodine ukázali na „nelogické výdavky na platy, ktoré sú vyššie za 30 miliónov dinárov v období, keď sú platy zamrznuté a takisto je platný zákaz zamestnávania“.

S názorom opozície ohľadom realizácie kapitálnych projektov sa nezhoduje Pavel Surový, poslanec skupiny Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí. „Opozícia, ktorá tejto vláde nechala dlh vo výške 9,4 miliardy dinárov, môže iba kritizovať,“ povedal Surový a doložil, že sú projekty zrealizované na 71 % z dôvodu, že väčšina súbehov bude ukončená vo štvrtom kvartáli, keď bude možné vykonať presnejší prierez stavu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs