Prvá Európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

16.nov 2017

Prvá Európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

Konferenciu otvorila Nataša Herorová

Na Fakulte pre manažment v Sriemskych Karlovciach dnes štartovala 1. Európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám.

Ide o pokračovanie 5-ročného cyklu Regionálnej konferencie pre menšinové a lokálne médiá, ktorá v tomto roku prerástla do európskej vďaka začleneniu sa denníka Magyar Szó do Združenia európskych menšinových denníkov (MIDAS).

„Cieľom konferencie je aj naďalej sprítomniť a zviditeľniť menšinové médiá vo verejnom dialógu. Táto konferencia je zaradená aj do projektu PLUS dni interkultúrnosti Nadácie Nový Sad 2021 – Európske hlavné mesto kultúry a počas nadchádzajúcich 5 rokov budeme iniciovať témy, ktoré sú dôležité pre tento projekt,“ povedala Nataša Herorová.

Účastníci dielne so svojimi mentormi

V úvodnej časti prítomných pozdravili: N. Herorová (Heror Media Pont), Goran Kvrgić (dekan Fakulty pre manažment), Mirjana Kovačevićová (PR Nadácie Nový Sad Európske hlavné mesto kultúry 2021), Edita Slezáková (predsedníčka MIDAS-u) a Nenad Milenković (predseda Obce Sriemske Karlovce).

Aj v tomto roku účastníci majú možnosť rozoberať početné témy: o prístupných komunikáciách, médiách v procese zmien, nových médiách a inováciách.

Podpísali dohodu o spolupráci. Zľava: Goran Kvrgić, Nataša Herorová a Juruj Giacomelli

Nevystala ani téma úloha menšinových médií a zapájanie menšinových spoločenstiev do projektu Nový Sad Európske hlavné mesto kultúry 2021.

Novinkou na tohtoročnej konferencii je aj experimentálna mediálna dielňa, v ktorej pracuje niekoľko tímov pozostávajúcich z novinárov a študentov Fakulty pre manažment a ktorí určité témy spracujú vo forme video príspevkov.

Konferencia pokračuje zajtra, v novosadskom kaštieli Egység.

Organizátormi konferencie sú Heror Media Pont, Giacomelli media, Stredisko pre rozvoj menšinových a lokálnych médií, Magyar Szó, Asociácia médií v spolupráci s MIDAS-om a Fakulta pre manažment.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs