Predaj sóje, slnečnice a kukurice „na zeleno”

25.jún 2013

Z PRODUKČNEJ BURZY

V dňoch od 17. do 21. júna 2013 bol na Produkčnej burze v Novom Sade zaznamenaný mierny nárast ceny kukurice, nižšia cena pšenice a boli podpísané prvé zmluvy o kúpe slnečnice, sóje a kukurice na zeleno.

V uvedenom období objem obratu v porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol nižší o 27,58 % a finančná hodnota obratu bola nižšia o 21,80 %. Jedným z dôvodov, prečo je na burze zaznamenaná slabá aktivita, boli určite aj extrémne horúčavy, nízka domáca spotreba, nulový vývoz.

V predchádzajúcom týždni boli podpísané prvé zmluvy o kúpe kukurice z tohtoročnej úrody po cene 15,50 din/kg (14,35 bez DPH). Od začiatku mesiaca cena kukurice mierne rástla, svoj cenový maximum dosiahla 19. júna, keď sa predávala po 20,20 din/kg bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom jej priemerná cena bola vyššia o 0,86 %.

Cena pšenice sa za posledný mesiac pohybovala v cenovom rozpätí od 22,20 do 22,50 din/kg bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom jej priemerná cena bola nižšia o 0,61 % (22,25 din/kg bez DPH).

Prostredníctvom burzy boli realizované aj prvé zmluvy o kúpe slnečnice a sóje na zeleno. Sója z úrody 2013 s dodávkou v septembri sa predávala po 36,95 din/kg (34,21 bez DPH), čo je v prepočte 300 eur. V porovnaní s cenou sóje z minuloročnej úrody, ktorá sa predáva po 60,50 din/kg bez DPH, je to o 43,45 % nižšia cena.

Po rovnakej cene sa obchodovalo aj s tohtoročnou slnečnicou. Priemerná cena jedného kilogramu bola 37,05 din/kg (34,31 bez DPH).

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs