Prednáška aj výtvarnícka dielňa

9.apr 2013

Petrovskí výtvarní umelci sa pravidelne stretávajú aj v rámci vzdelávacích kurzov, ktorých tohto roku už bolo viac. Naposledy si dohodli zraz v piatok 5. apríla v miestnosti, ktorú majú na použitie v rámci objektu obecnej turistickej organizácie. Na prednášku a zároveň aj výtvarnícku dielňu na tému olejomaľba si pozvali profesora Radovana Jandrića z Akadémie umení v Novom Sade. Sedemnásť členov združenia výtvarníkov si so sebou prinieslo i plátna, olejové farby a všetko potrebné pre maľovanie. Profesor Jandrić im názorne ukazoval základy techniky maľovania olejovými farbami (na fotografii), a potom mali možnosť aj sami prakticky sa zdokonaľovať v maľovaní prichystaného zátišia. Ukážku výsledkov ich školenia možno vidieť aj na spoločnej fotografii petrovských výtvarníkov so školiteľom Jandrićom (celkom v strede).

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs