Výstava obrazov a okrúhly stôl

9.apr 2013

Na vernisáži obrazov rómskych maliarov sa prihovorila aj umelkyňa Maja Familićová

K SVETOVÉMU DŇU RÓMOV V PETROVCI

V máji minulého roku Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec úradne schválilo elaborát Lokálneho akčného plánu (LAP) pre vzdelávanie Rómov v Obci Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2012 – 2015. Takto sa aj Báčskopetrovská obec zapojila do pravidelnejšej a sústavnej pomoci spoluobčanom rómskej menšiny. Založili aj koordinačné teleso pre realizáciu a sledovanie uskutočňovania cieľov LAP.

Tak ako aj v iných obciach v Srbsku, aj v školách tejto obce si 8. apríla pripomenuli Svetový deň Rómov, aby sa upriamila pozornosť verejnosti na postavenie a chudobu rómskeho národa v Srbsku. Na území obce podľa údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa k tejto menšine hlásilo 108 Rómov, kým sa pred desaťročím hlásilo iba 85 občanov. Ich reálny počet je väčší (zo 200 osôb) a prevažne sa zaraďujú do kategórie nezamestnaných. Pričinením sa ich vlastného združenia Čirikli v Petrovci pozdvihujú vlastnú národnú hrdosť a prihlasujú sa k svojmu národu.

V nedeľu 7. apríla v foyeri Slovenského vojvodinského divadla pri príležitosti Svetového dňa Rómov otvorili i výstavu obrazov popredných rómskych maliarov. Hosťom pri vernisáži bola aj výtvarná umelkyňa a poetka Maja Familićová, ktorá je zároveň členkou výboru pre kultúru Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny v Belehrade. Výstavu otvoril predseda obce Pavel Marčok. Potom v budove obce zorganizovali aj okrúhly stôl na tému upovedomenia rodičov o význame vzdelávania ich detí.

J. Čiep


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs