PREDNÁŠKY V MATICI: Dr. Juraj Guča a zhubný nádor konečníka

10.dec 2016

PREDNÁŠKY V MATICI: Dr. Juraj Guča a zhubný nádor konečníka

dsc_9401_resizeVčera večer Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci zorganizoval posedenie – dve prednášky týkajúce sa dejín nášho lekárstva a o častom ochorení v Dome Matice slovenskej Ľudovíta Mišíka.

V prvej časti včerajšieho matičného posedenia o veľkej osobnosti našich dejín Dr. Jurajovi Gučovi, inak petrovskom rodákovi, hovoril prof. Dr. Milan Breberina, chirurg a onkológ, ktorý sa v súčasnosti veľmi aktívne zaoberá dejinami lekárstva v Srbsku.

Dr. Breberina sa verejne zavďačil aj našej spisovateľke Viere Benkovej, ktorá mu poskytla časť spracovaného dokumentárneho a fotografického materiálu.

 Významný lekár Dr. Juraj Guča

Guča ako lekár dobrovoľník v prvej Svetovej vojne(v strede)

Dr. Juraj Guča ako lekár dobrovoľník v prvej Svetovej vojne (v strede)

Dr. Juraj Guča sa narodil roku 1876 v zámožnejšej sedliackej rodine Gučovcov v Petrovci. Do škôl chodil najprv v rodisku, potom do Sarvašu a po skončení strednej školy odišiel do Pešti na štúdium medicíny. Po skončení štúdií maďarské úrady ho začali stíhať ako pansláva a národovca, nuž ho cesta odviedla do ďalekej vytúženej krajiny Ameriky. Tesne pred prvou Svetovou vojnou sa tu aj oženil so Selmou, Židovkou, ktorá potom ako jeho družka – ošetrovateľka na srbskom fronte v prvej Svetovej vojne zomrela v Gevgelii na škvrnitý týfus.

Kým žil Dr. Guča v Chicagu, tam sa už viedli veľké prípravy na vytvorenie samostatného Československa a aj tu priložil ruky, poznal sa s Dr. Štefánikom a Masarykom, a keď Rakúsko-Uhorsko vypovedalo Srbsku vojnu, prihlásil sa ako dobrovoľník lekár – vysťahovalec do výpravy lekárov a vojakov na srbský front spolu s prvou manželkou Selmou. Cesta Dr. Guču so 400 dobrovoľníkmi na lodi Brindizi je skutočná epopeja. Keď sa loď priblížila k albánskej hranici pri mestečku Meduova, narazila na rakúsku morskú mínu, takže loď sa rýchle potopila. Dr. Gučovi a ešte asi 100 dobrovoľníkom sa podarilo dostať sa na pobrežie a zachrániť sa. Stroskotancov ošetrili v Skadri a prijal ich aj čiernohorský kráľ Nikola.

Objaná prednáška Dr. Breberinu v Petrovci

Objaná prednáška Dr. Breberinu v Petrovci

Po zakončení vojny sa vrátil do Chicaga a po čase stretol rodáčku zo Slovenska Emíliou Kučerovou, s ktorou sa oženil. Mali dve deti, syna Juraja a dcéru Gladys narodenú roku 1923, ktorá v čase druhej Svetovej vojny, keď žili v Petrovci, na gymnáziu zmaturovala v roku 1943 – 1944

Dr. Miroslav Miháľ

Dr. Miroslav Miháľ

V Petrovci Dr. Juraj Guča pôsobil aj pred druhou svetovou vojnou a liečil pacientov. Bol ináč špecialista na krčné žily a v ďalekej Amerike mal veľký úspech so svojou metódou. Dr. Guča čo aj vo vysokom veku hlásil sa aj do 14. vojvodinskej slovenskej brigády. Bol na fronte nielen lekár, ale i človek – priateľ. Po vojne sa vrátil do Chicaga aj s rodinou.

Dr. Juraj Guča zomrel v Chicagu 30. apríla roku 1964.

Prednáška o nádore konečníka

V druhej časti spolu s chirurgom onkológom Dr. Miroslavom Miháľom i Dr. Milan Breberina hovorili o častom ochorení – zhubnom nádore hrubého čreva, resp. konečníka. Vysvetlili ako sa treba vyšetrovať, čoho sa dodržiavať v stravovaní a nakoniec obaja lekári špecialisti spolu aj odpovedali na otázky prítomných.

Obom lekárom sa v mene matičiarov za pútavé prednášky zavďačila predsedníčka MOMS Petrovec a MSS Katarína Melegová-Melichová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs