Menšinová mozaika Srbska

10.dec 2016

Menšinová mozaika Srbska

Pútač pri vchode do veľtrhu

Pútač pri vchode do veľtrhu

Zaiste nie je náhodou, že sa práve dnes, v Medzinárodný deň ľudských práv, v Belehrade konal Prvý veľtrh národnostných menšín, usporiadaný Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva v spolupráci s národnostnými radami.

Suzana Paunovićová

Suzana Paunovićová

Účastníkov podujatia prebiehajúceho v hale číslo 3a Belehradského veľtrhu privítala riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová. Podotkla, že sú menšiny žijúce v Srbsku najlepším mostom pre lepšie vzťahy so susedmi. Takisto to, že sa symbolickým sloganom Svorná mozaika Srbska zasiela najlepší odkaz o význame spolužitia, porozumenia a vzájomnej úcty medzi národmi žijúcimi v našej krajine.

– Srbsko bude chrániť svoju zložitú etnickú mozaiku a pracovať na jej ďalšom zveľaďovaní a preto sme sa rozhodli  pripomenúť a osláviť Medzinárodný deň ľudských práv takýmto spôsobom– podotkla.

Tesne pred začiatkom otvorenia

Tesne pred začiatkom otvorenia

Vulin: Žiadna z menšín nikdy nebude rukojemníkom akejkoľvek politiky

Podľa ministra pre prácu, zamestnávanie, bojovnícke a sociálne otázky Aleksandra Vulina politika Srbska k národnostným menšinám je v súlade s najvyššími svetovými štandardmi a žiadna z menšín nikdy nebude rukojemníkom akejkoľvek politiky.

Národnostné menšiny chápe ako dôležitý segment spoločnosti na zlepšeniu pozície, ktorých sa Srbsko stále angažuje. Po otvorení veľtrhu, Vulin a Paunovićová navštívili stánky obrovskej väčšiny z pätnásť národnostných rád, koľko sa ich na veľtrhu zúčastnilo.

Prvý veľtrh tohto druhu, na ktorom sa zúčastnili i predstavitelia štátnych orgánov a inštitúcií, medzinárodných organizácií, organizácií civilnej spoločnosti a medií bol príležitosťou, aby reprezentanti pätnástich menšín prezentovali vlastnú kultúru a zvyky, folklór, ľudovú tvorivosť, no aj rozmanité gastronomické špeciality. Takisto aj piesne a tance v podaní členov kultúrno-umeleckých spolkov v pútavom kolážovom popoludňajšom programe. Vcelku, pekný spôsob pripomenúť si významný deň pre všetkých z nás.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs