YMCA Srbsko: Vedomosti pomôžu mladým vynájsť sa vo svete

10.dec 2016

YMCA Srbsko: Vedomosti pomôžu mladým vynájsť sa vo svete

51ymca-makanaova“VedomosTi – Nové cesty k budúcnosti” pod týmto názvom mládež združenia YMCA Srbsko včera začala trojdňové stretnutie (od 9. do 11. decembra) vo svojich miestnostiach vedľa Vrbary. Pozvali predstaviteľov mláže z viacerých prostredí, žiaľ okrem domácich prišli iba predstaviteľky z Hložian. YMCA privítala medzi sebou predsedníčku NRSNM Annu Tomanovú-Makanovú a predsedníčku MSS Katarínu Melegovú-Melichovú.

Tento víkend v Petrovci je venovaný mladým. Združenie YMCA Srbsko za finančnej podpory NRSNM organizuje aktivitu pod názvom VedomosTi – Nové cesty k budúcnosti. Ide o stretnutie mladých, nielen lídrov, ale aj dobrovoľníkov, ľudí, ktorí aktívne pracujú v zduženiach, organizáciach alebo kultúrno-umeleckých spolkoch kde sa stretávajú mladí. Stretnutie je zamerané na tých, ktorí aktívne pracujú s mládežou.

Cieľom je, aby sa stretli, zoznámili, zistili čo robia, kde sú aktívni ako môžu spolupracovať. Takisto kde získať finančné prostriedky na ich aktivity, aké projekty spolu zorganizovať. Obsah stretnutia je zameraný na spomenuté aktivity, na to ako organizácia mládeže má fungovať, na rôzne hry, ktoré v práci môžu ďalej využiť účastníci. Pozvané boli všetky mládežnícke organizácie v slovenských prostrediach a odozvali sa predstavitelia z Hložian, 51ymca-spolocnaKulpína, Kysáča, Starej Pazovy, Selenče, Padiny, Kovačice a z Petrovca.

Koncept stretnutia je neformálny a zameraný viacej na zábavnejší spôsob. V prvý deň stretnutia odznela video-prezentácia o Petrovci a združení YMCA, ktorú pripravil jej člen Martin Širka.51ymca-hana

Prítomných privítala predsedníčka YMCA Hana Tanciková, ktorá zároveň pripomenula, že všetci pozvaní predstavitelia mládeže sa žiaľ neodozvali. Nasledovali príhovory hostiek A. Tomanovej-Makanovej a K. Melegovej-Melichovej. O združení YMCA a vlastných skúsenostiach v jej práci hovorili aj aktívni členovia- dobrovoľníci Ivana Ilićová a Róbert Parkáni.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs