Predstavenie projektu AGRINNO

11.júl 2018

Predstavenie projektu AGRINNO

Včera bol v Zhromaždení AP Vojvodiny, na otváracej konferencii prezentovaný projekt Inovácie v poľnohospodárstve pre zabezpečenie rastu a zamestnávania v cezhraničnom regióne – AGRINNO. Tento projekt je spolufinancovaný prostriedkami z Európskej únie v rámci Interreg – IPA Programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Srbskom.

Projekt má za cieľ inovatívnym prístupom v poľnohospodárstve využiť obrábaciu pôdu vo dvoroch pri dome v cezhraničnom regióne, zavádzaním nových technológii pre pestovanie rastlinných kultúr a tým aj zamestnávať nezamestnané obyvateľstvo, hlavne mladých. Celková hodnota projektu vynáša okolo 325 tisíc eur, z čoho sa 85 percent financuje prostriedkami EÚ.

Vuk Radojević

Konferenciu otvoril Vuk Radojević, Pokrajinský tajomník poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva a povedal, že je tento projekt historickým krokom v práci tohto sekretariátu, lebo sa po prvý krát uchádzal o IPA projekty.

Štyri inkubátory

Predrag Rajić, projektový manážer predstavil projekt AGRINNO. V rámci tohto projektu budú vytvorené štyri poľnohospodárske inkubátori. Prvý sa bude nachádzať na Inštitúte pre roľníctvo a zeleninárstvo a ostatné tri budú v troch poľnohospodárskych stredných školách, a to vo Futogu, Rume a Vršci.

Janko Červenský

Janko Červenský, vedúci oddelenia pre zeleninárstvo v Inštitúte hovoril o výrobe zeleninárskych kultúr, ako o modele zamestnávania obyvateľstva v rurálnych oblastiach. Inštitút bude pomáhať účastníkom projektu prostredníctvom edukácie, aby maximálne využívali všetky dostupné zdroje pre intenzívnu zeleninársku výrobu, ako čo je pôda, celková agrotechnika, striedanie siatín každý rok a používanie viac zeleninárskych druhov.

Partneri projektu sú Pokrajinský sekretariát poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a lesníctva, Inštitút pre roľníctvo a zeleninárstvo, Fond Európske záležitosti APV i Nezísková S.R.O. pre rozvoj županie Čongrad (Maďarsko).

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs