Predstavili slovník a udelili štipendiá študentom

2.nov 2018

Predstavili slovník a udelili štipendiá študentom

Dnes sa na pôde Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konala tlačová konferencia venovaná sprístupneniu elektronickej podoby Právnického terminologického slovníka srbsko-slovenského jazyka. Po tlačovej konferencii aj slávnostne udelili štipendiá študentom na akademický rok 2018/2019.

Udelili štipendiá študentom

Prítomných privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a povedala, že je to jedna z posledných akcii z činností NR v tomto zložení.

Komisia pre štipendiá zasadala 1. novembra 2018 a rozhodla, že štipendiá vo výške 4-tisíc dinárov behom 10 mesiacov v akademickom roku 2018/2019 udelia nasledovným študentom: Maríne Bartošovej z Hložian, Jánovi Andrášikovi z Báčskeho Petrovca, Nine Chalupovej z Kovačice, Vladimírovi Vanjovi Valentovi zo Selenče, Anne Demrovskej z Báčskeho Petrovca, Alexandre Čmelíkovej zo Slankamenských Vinohradov, Alene Kolárovej z Lugu, Márii Kotvášovej z Kovačice, Sanji Žjakovej z Jánošíka a Ivane Petrášovej z Padiny. Tiež, komisia udelila jednorazovú finančnú pomoc Teodore Belićovej, Vladimírovi Ededymu a Ivane Kovačevićovej.   

O slovníku hovorili: Zdenka Valentová-Belićová a Miroslav Vitez

Administratívno-právny srbsko-slovenský slovník vznikol na základe iniciatívy prekladateľskej služby, ktorú zamestnankyne skupiny podali na Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM a na Pokrajinský sekretariát vzdelávania a predpisov. O tomto slovníku hovorila Zdenka Valentová-Belićová. Je to slovník prekladový a je v elektronickej podobe a všetci záujemcovia si ho môžu vyhľadať na webovej stránke NRSNM. Obsahuje viac ako 8000 základných hesiel. Valentová-Belićová povedala, že vypracovanie právno-administratívneho srbsko-slovenského slovníka má viacnásobný význam a že vyplýva z dlhoročnej skúsenosti kompetentných odborníkov, ktorý pôsobia v oblasti prekladateľstva, lingvistiky a práva.

Ako člen tímu, ktorý pracoval na tomto slovníku hovoril aj prof. dr Miroslav Vitez. Povedal, že je význam tohto slovníka viacnásobný. „Chápeme ho ako nástroj pre uplatňovanie národnostných, ľudských práv z jednej oblasti našej kultúrnej autonómie,“ vyhlásil Vitez.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs